Jeśli się poddasz manipulacji związku chemicznego

Tak, jak zwierzę poddaje się upływowi czasu,

To związek chemiczny wprowadzi w wirowanie

Pustkę między drobinami twego ciała.

Wirować będzie twój duch albo dusza;

Doznasz tego wirowania jako wirowania czasu,

Doznasz sekund, minut i godzin

Jako tworów kulistych z promieniem i osią:

Będą obracały się w tobie, nie zmieniając położenia.

Jeśli zdołasz zdać sobie sprawę z własnego położenia,

Zdołasz być może stwierdzić,

że na zewnątrz ciebie czas goni w prętach linearnego pędu,

W tobie zaś jest w ruchu nie poruszając się z miejsca.

Ta schizofrenia czasu

(W tobie schizofrenia czasu, nie w czasie schizofrenia czasu),

To schizofrenia twej zwierzęcej natury.

Doznawać tego będziesz w wielkim natężeniu,

Nic nie będziesz z tego rozumiał:

To sprawi ci wielką rozkosz przez uczucie rozrywania.

Kiedy manipulacja związku chemicznego minie,

Ockniesz się w wielkiej umysłowej świeżości.

Zarazem poczujesz żal, iż nie udało się

Przez pogłębienie ujawniającej się w nieskończoność natury zwierzęcej

Dotrzeć do natury boskiej, która jakoby już prześwitywała.