Starzec jest przedstawicielem klasycystów w którym neguje bohaterkę, uważa, że tylko wiedzą można poznawać świat, i tylko to co widoczne dla oczu jest prawdziwe „ "Słuchaj dzieweczko - krzyknie śród zgiełku Starzec i na lud zawoła -"Ufajcie memu oku i szkiełku, Nic tu nie widzę dokoła.” Wypowiedź ta zostaje skomentowana przez romantyka w którym mówi, że nie wiedzą poznaje się świat, ale wiarą i sercem „ Dziewczyna czuje - odpowiadam skromnie-A gawiedź wierzy głęboko;Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko.” Utwór kończy się puentą w której z negowane zostają całkowicie poglądy klasycystów. Jest tylko jedna dobra metoda poznawania świata i są nie niewątpliwie poglądy romantyków „ Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! Miej serce i patrzaj w serce!"

OStarzec jest przedstawicielem klasycystów w którym neguje bohaterkę, uważa, że tylko wiedzą można poznawać świat, i tylko to co widoczne dla oczu jest prawdziwe „ "Słuchaj dzieweczko - krzyknie śród zgiełku Starzec i na lud zawoła -"Ufajcie memu oku i szkiełku, Nic tu nie widzę dokoła.” Wypowiedź ta zostaje skomentowana przez romantyka w którym mówi, że nie wiedzą poznaje się świat, ale wiarą i sercem „ Dziewczyna czuje - odpowiadam skromnie-A gawiedź wierzy głęboko;Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko.” Utwór kończy się puentą w której z negowane zostają całkowicie poglądy klasycystów. Jest tylko jedna dobra metoda poznawania świata i są nie niewątpliwie poglądy romantyków „ Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! Miej serce i patrzaj w serce!"

O