Bernard Brodie i amerykańska strategia nuklearna. 1. Biografia Bernard Brodie (20.05.1910 - 24.11.1978) był amerykańskim strategiem militarnym, który jako pierwszy podjął próbę zdefiniowania roli i potencjału broni nuklearnej po jej stworzeniu. Nazywany „amerykańskim Clausewitzem”, uważany jest za pioniera w dziedzinie strategii jądrowego odstraszania. Urodzony w Chicago, syn Maxa i Esther (Bloch) Brodie, żydowskich imigrantów z imperium rosyjskiego. W 1936 r. poślubił Fawn McKay Brodie, która później stała się wybitnym biografem m.in. Richarda Nixona, Josepha Smitha czy Thomasa Jeffersona. W 1940 r. Brodie ukończył studia doktoranckie (stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Chicago. Podczas II wojny światowej pracował w Collegu Darmouth w roli instruktora, służył w Biurze Zarządzania Rezerwami Marynarki Wojennej USA oraz Biurze Szefa Operacji Morskich. Początkowo teoretyzował na temat potęgi morskiej, jednak po stworzeniu bomby atomowej, Brodie zajął się strategią wojny jądrowej, czego zwieńczeniem była wydana w 1946 r. praca pod tytułem „The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order”, kładąca podwaliny pod przyszłe wizje strategii Stanów Zjednoczonych. W latach 1945 - 51 wykładał na Uniwersytecie Yale. Następnie przez piętnaście lat współpracował z Korporacją Badań i Rozwoju RAND jako starszy członek sztabu, gdzie wspólnie z wieloma wybitnymi amerykańskimi strategami, takimi jak np. Herman Kahn, tworzył podstawy strategii jądrowej i wojny jądrowej . 1.1. Działalność naukowa Bernard Brodie miał także udział w tłumaczeniu na język angielski dzieła Carla von Clausewitza, czyniąc je bardziej dostępnym dla świata anglojęzycznego. Ponadto jest autorem wielu prac naukowych. Należą do nich: • Sea Power in the Machine Age. Princeton University Press,1941 i 1943 • A Layman’s Guide to Naval Strategy. Princeton University Press, 1942. • The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order. Harcourt, 1946. • Strategy in the Missile Age. Princeton University Press, 1959. • From Cross-Bow to H-Bomb. Dell, 1962; Indiana University Press, 1973. • Escalation and the Nuclear Option. Princeton University Press, 1966. • Bureaucracy, Politics, and Strategy. University of California, 1968 (z Henry Kissinger). • The Future of Deterrence in U.S. Strategy. Security Studies Project, University of California, 1968. • War and Politics. Macmillan, 1973. • A Guide to the Reading of "On War". Princeton University Press, 1976 . 2. Amerykańska strategia nuklearna Od momentu pierwszych detonacji ładunków jądrowych (6 sierpnia 1945 roku w Hiroszimie oraz 9 sierpnia w Nagasaki)...