1. Przyjście Janka na świat. 2.Życie chłopaka w niedostatku. 3.Pomoc matce w pracach gospodarskich. 4.Zachwycanie się Janka dźwiękami. 5.Marzenie chłopca, 6.wykonanie własnego instrumentu. 7.Pragnienie dotknięcia...