Zakład gastronomiczny To jednostka prowadząca działalność gastronomiczną, czyli zajmująca się żywnością ( jej przetwarzaniem, wprowadzeniem do obrotu, przygotowaniem lub dostarczaniem konsumentowi.

Gospodarstwo domowe jest społeczną jednostka organizacyjną. Zazwyczaj jest ono utożsamiane z rodzina. Często zdarza się, że dwie rodziny prowadzą jedno gospodarstwo domowe.

Materiałoznawstwo Jest to dziedzina wiedzy technicznej badająca i opisująca właściwości chemiczne i fizyczne oraz możliwości wykorzystywania materiałów ( tworzyw) do wytwarzania produktów o wyższym stopniu zaawansowania technicznego oraz konkretnych zastosowaniu w różnych dziedzinach działalności człowieka.

Podział materiałów 4 podstawowe kryterium

- ze względu na właściwości chemiczne( metale i niemetale)

- sposób otrzymywania( materiały pochodzenia naturalnego i wytwarzane przez przemysł)

- stopnia przetwarzania( materiały wyjściowe, półfabrykaty i wyroby gotowe)

- zastosowanie

Drewno- ścięte pnie drzew poddane obróbce mechanicznej: korowaniu w celu przystosowania ich do potrzeb człowieka i zastosowań budowlanych.

Do zalet drewna należą jego: dostępność, umiarkowana cera, niska masa wyrobów z niego wytworzonych, nie toksyczność, estetyka. Wadami są: silna absorpcja cieczy oraz problemy z myciem i dezynfekcją.

Najważniejsze wymagania materiałów konstrukcyjnych

- technologiczne( np. wytrzymałość utrzymania, łatwość obróbki)

- sanitarnohigieniczne (np. łatwość utrzymania w czystości, objętość chemiczna wobec żywności)

- ekonomiczne (np. koszt)

- estetyczne (np. wygląd)

Metale określa się zarówno pierwiastki w czystej postaci jak: żelazo, miedź i glin oraz stopy metali. Metale i stopy metali zawierające żelazo( metale żelazne) jak i niezawierające go w swoim składzie ( metale nieżelazne) posiadają zróżnicowane właściwości

Żelazo- szerokie zastosowanie mają rude stopy żelaza. Wśród stopów żelaza wyróżniamy: stal, żeliwo

Stal to stop żelaza z węglem, w którym ilość węgla nie przekracza 1,5%. Cechy stali to: wytrzymałość, ciągliwość i kujność ( daje się plastycznie formować)

Staliwo to materiał powstały w wyniku wlania stali do formy o określonym kształcie.

Żeliwo to stop żelaza z węglem zawiera 2,5- 4, 5 % węgla. Żeliwo ma dobre właściwości odlewnicze, wykorzystuje się je do odlewów części maszyn i urządzeń, płyt grzejnych, kuchennych, rusztów, zlewów, części instalacji wodnych, kanalizacji.

Materiały nieżelazne występują jako czyste pierwiastki: miedź bądź jako stopy nie zawierające żelaza. Zaliczamy tu: aluminium, miedź, cynk, cynę.

Aluminium( glin) to lekki metal o barwie srebrzystobiałej, na jego powierzchni tworzy się cienka warstwa tlenku glinu chroniąca je przed korozją atmosferyczną.

Miedź nie można jej stosować w odlewnictwie. Wykorzystuje się ją do wykonania przewodów elektrycznych, rur instalacyjnych, naczyń oraz elementów dekoracyjnych.

Cynk stosowany jest do powlekania różnych metali w celach antykorozyjnych oraz wyrobów zbiorników

Cyna ma barwę srebrzystoszarą jest miękka i daje się łatwo kształtować. Stosuje się ja do wyrobu naczyń, jej cienką warstwą pokrywa się wyroby żelazne w celu zabezpieczenia przed korozją. Jest także składnikiem lutu.

Porcelana- ma ładny połysk, szklista, brawa biała, jest prześwitująca oraz bardzo twarda, twardsza od granitu i zwykłej skali, wypalana jest 2-3 krotnie, jest krucha, ma mała przewodność cieplną. Dzieli się na porcelanę twardą i miękką. Porcelana miękka służy do wyrobu lekkich naczyń stołowych i wyrobów artystycznych. Dźwięk- czysty metaliczny.

Porcelit- to tworzywo zaliczane do ceramiki szlachetnej o właściwościach pośrednich między porcelaną a fajansem, wyroby są najczęściej szkliwione o barwie białej lub jasnokremowej są nieprześwitujące, porcelit jest mniej kruchy. Dźwięk – czysty metal, szybko zanikający