Wyważać otwarte drzwi -próbować osiągnąć cel, który został już osiągnięty przez innych

Piąte koło u wozu -jest symbolem czegoś zbędnego

Chować coś na dnie duszy -skrywać coś głęboko w sobie, na przykład swoje uczucia

Pogrążyć się w czarnej rozpaczy -pogrążyć sie w swoim smutku ,rozpaczy

Ktoś sam jak kołek w płocie -zdaje mi się że to sam jak sam jak palec, ktoś samotny

Serce się komuś kraje -znaczy, że komuś robi się bardzo przykro; komuś jest bardzo czegoś żal

Przejąć się czymś do głębi -myśleć o czymś co niepokoi

Komuś jest ciężko na sercu -komuś jest smutno, przykro; ktoś ma zmartwienie; smucić się. troszczyć, martwić