Wyważać otwarte drzwi -próbować osiągnąć cel, który został już osiągnięty przez innych Piąte koło u wozu -jest symbolem czegoś zbędnego Chować coś na dnie duszy -skrywać coś głęboko w sobie, na przykład swoje uczucia Pogrążyć się w czarnej rozpaczy -pogrążyć sie w swoim smutku ,rozpaczy Ktoś sam jak kołek w płocie -zdaje mi się że to sam jak sam jak palec, ktoś samotny Serce się komuś kraje -znaczy, że...