1. Trudne dzieciństwo Kordiana. 2. Wspomnienie samobójczej śmierci przyjaciela. 3. Rozmyślanie nad sensem życia. 4. Opowieść Grzegorza. 5. Rozmowa Kordiana i Laury w ogrodzie. 6. Wyrzuty sumienia młodzieńca. 7. Poinformowanie Laury o nieudanej samobójczej próbie Kordiana. 8. Wyjazd bohatera do Londynu. 9. Spotkanie z Widettą we Włoszech. 10. Wizyta w Watykanie - audiencja papieża. 11. Monolog na Mount Blanc. 12. Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. 13. Spotkanie spiskowców....