1. Trudne dzieciństwo Kordiana.

2. Wspomnienie samobójczej śmierci przyjaciela.

3. Rozmyślanie nad sensem życia.

4. Opowieść Grzegorza.

5. Rozmowa Kordiana i Laury w ogrodzie.

6. Wyrzuty sumienia młodzieńca.

7. Poinformowanie Laury o nieudanej samobójczej próbie Kordiana.

8. Wyjazd bohatera do Londynu.

9. Spotkanie z Widettą we Włoszech.

10. Wizyta w Watykanie - audiencja papieża.

11. Monolog na Mount Blanc.

12. Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski.

13. Spotkanie spiskowców.

14. Nieudana próba zamachu na cara.

15. Umieszczenie Kordiana w szpitalu dla obłąkanych.

16. Wyrok śmierci dla Kordiana.

17. Wyczyn Kordiana - pokonanie piramidy.

18. Kłótnia cara z bratem.

19. Kordian w oczekiwaniu na egzekucję.

20. Niedokończona egzekucja Kordiana.