Hałas Człowiek jest nieustannie narażony na wiele czynników, zarówno fizycznych jak i chemicznych, które w niewielkim lub większym stopniu są zdolne przez swoje niebezpieczeństwo na oddziaływanie na człowieka, miedzy innymi i przede wszystkim w środowisku pracy, poprzez doprowadzenie do urazu lub zatrucia człowieka pracującego, a przez szkodliwość spowodować schorzenie jego oraz jego potomstwa. Jednym z fizycznych i z pewnością najbardziej niebezpiecznych tak owych czynników jest hałas, który wpływa bezpośrednio i pośrednio na człowieka, jego byt oraz w dużym stopniu na jego otoczenie. Hałasem są dźwięki o nadmiernym natężeniu, zbyt głośne w danym miejscu i czasie. Są to niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe wreszcie szkodliwe dźwięki (wrażenie słuchowe spowodowane fala akustyczną, rozchodzącą się w ośrodku sprężystym), które oddziaływają na człowieka, jego narządy słuchowe oraz środowisko za pośrednictwem najczęściej powietrza. Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi rozchodzącymi się w trzech ośrodkach: ciałach stałych, cieczach i gazach. Wywołują one efekt słyszenia odbierany przez mózg i uszy. Hałas możemy podzielić na podstawie jego przebiegu w czasie (ustalony, nieustalony), charakteru oddziaływania na organizm człowieka (szkodliwy, uciążliwy), uwzględniając przyczynę jego powstania i klasyfikację jego źródeł (mechaniczny), ze względu na środowisko w którym występuje (dom, szkoła, aglomeracja miejska), itd. Dopuszczalny poziom hałasu w...