Hałas

Człowiek jest nieustannie narażony na wiele czynników, zarówno fizycznych jak i chemicznych, które w niewielkim lub większym stopniu są zdolne przez swoje niebezpieczeństwo na oddziaływanie na człowieka, miedzy innymi i przede wszystkim w środowisku pracy, poprzez doprowadzenie do urazu lub zatrucia człowieka pracującego, a przez szkodliwość spowodować schorzenie jego oraz jego potomstwa.

Jednym z fizycznych i z pewnością najbardziej niebezpiecznych tak owych czynników jest hałas, który wpływa bezpośrednio i pośrednio na człowieka, jego byt oraz w dużym stopniu na jego otoczenie. Hałasem są dźwięki o nadmiernym natężeniu, zbyt głośne w danym miejscu i czasie. Są to niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe wreszcie szkodliwe dźwięki (wrażenie słuchowe spowodowane fala akustyczną, rozchodzącą się w ośrodku sprężystym), które oddziaływają na człowieka, jego narządy słuchowe oraz środowisko za pośrednictwem najczęściej powietrza.

Fale dźwiękowe są podłużnymi falami mechanicznymi rozchodzącymi się w trzech ośrodkach: ciałach stałych, cieczach i gazach. Wywołują one efekt słyszenia odbierany przez mózg i uszy. Hałas możemy podzielić na podstawie jego przebiegu w czasie (ustalony, nieustalony), charakteru oddziaływania na organizm człowieka (szkodliwy, uciążliwy), uwzględniając przyczynę jego powstania i klasyfikację jego źródeł (mechaniczny), ze względu na środowisko w którym występuje (dom, szkoła, aglomeracja miejska), itd.

Dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB, a w porze nocnej 50 dB. Już przekroczenie tej normy o 5 dB powinno skutkować natychmiastową reakcję i próbę zlikwidowania tak owego hałasu. Jak wynika z dyrektywy oraz z Dziennika Ustaw ekspozycja dźwięków powyżej 85 dB pod żadnym pozorem nie powinna zostać dopuszczona. Hałas w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekroczyć 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. Człowiek w dzisiejszych czasach narażony jest również na działanie hałasu pogłosowego. Efektem docierania do narządu słuchowego tego samego dźwięku z różnych stron może doprowadzić do odczuwania szumu zakłócającego.

Hałas może być dla jednej osoby dźwiękiem nieprzyjemnym w odbiorze a dla drugiej przyjemnym. Znanym przykładem są różne rodzaje muzyki i gusty ludzi którzy jej słuchają.