I. Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz , Adam : Pan Tadeusz. Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".Warszawa 1954.

2. Prus , Bolesław : Lalka. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1972.

3. Szekspir , William : Makbet. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1984. ISBN 83-218-0386-5.

4. Żeromski , Stefan : Przedwiośnie. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2004.ISBN 83-86740-67-1.

II. Literatura przedmiotu :

1. Hutnikiewicz , Artur : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1971.

2. Komorowski , Jarosław : "Makbet" Williama Shakespeare'a. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1989. ISBN 0519-79293.

3. Łempicka , Zofia : Mały słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1969.

4. Romankówna , Mieczysława : "Lalka" Bolesława Prusa. Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1960.

III. Ramowy plan wypowiedzi:

1. Wstęp :

a. Definicja metamorfozy.

b. Motyw metamorfozy częstym motywem w dziełach literackich, szczególnie z epoki romantyzmu.

c. Określenie przyczyn metamorfozy bohaterów literackich.

2. Rozwinięcie :

. "Makbet" Williama Szekspira

a. Charakterystyka Makbeta i jego historia.

b. Metamorfoza Makbeta pod wpływem żądzy władzy i sugestii żony.

c. Upadek moralny bohatera i jego śmierć.

d. Funkcja metamorfozy bohatera w omawianej tragedii Szekspira.

. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza

a. Charakterystyka Jacka Soplicy i jego życiorys : nieszczęśliwa miłość, zabicie Horeszki.

b. Metamorfoza Jacka ( z zawistnego Sarmaty w pokornego mnicha).

c. Działalność Soplicy jako emisariusza.

d. Odkupienie win i śmierć bohatera.

e. Sens przemiany Jacka w epopei.

. "Lalka" Bolesława Prusa

a. Życie Wokulskiego przez poznaniem Izabeli: praca w winiarni, nauka, Syberia, powrót do Polski, małżeństwo.

b. Przemiana Wokulskiego pod wpływem miłości.

c. Dalsze losy bohatera i jego kolejna przemiana.

. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

a. Historia Cezarego Baryki.

b. Przemiana Cezarego pod wpływem rewolucji.

c. Opowieści Seweryna Baryki o Polsce - kraju szklanych domów.

d. Cezary w Warszawie.

e. Kształtowanie się poglądów młodego bohatera, sens jego przemian w powieści.

3. Podsumowanie :

a. Określenie sensu metamorfozy bohatera w omówionych dziełach, metamorfoza jako zjawisko nieuniknione, towarzyszące nam każdego dnia.

IV. Materiały pomocnicze :

1. Karta cytatów.

2. Plakat.

3. Tablica korkowa.