I. Literatura podmiotu: 1. Mickiewicz , Adam : Pan Tadeusz. Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".Warszawa 1954. 2. Prus , Bolesław : Lalka. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1972. 3. Szekspir , William : Makbet. Wydawnictwo Łódzkie. Łódź 1984. ISBN 83-218-0386-5. 4. Żeromski , Stefan : Przedwiośnie. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2004.ISBN 83-86740-67-1. II. Literatura przedmiotu : 1. Hutnikiewicz , Artur : "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1971. 2. Komorowski , Jarosław : "Makbet" Williama Shakespeare'a. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1989. ISBN 0519-79293. 3. Łempicka , Zofia : Mały słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1969. 4. Romankówna , Mieczysława : "Lalka" Bolesława Prusa. Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1960. III. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Wstęp : a. Definicja metamorfozy. b. Motyw metamorfozy częstym motywem w dziełach literackich, szczególnie z epoki romantyzmu. c. Określenie przyczyn metamorfozy bohaterów literackich. 2. Rozwinięcie : . "Makbet" Williama Szekspira a. Charakterystyka Makbeta i jego historia. b. Metamorfoza Makbeta pod wpływem żądzy władzy i sugestii żony. c. Upadek moralny bohatera i jego śmierć. d. Funkcja metamorfozy bohatera w omawianej tragedii Szekspira. . "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza a. Charakterystyka Jacka Soplicy i jego życiorys : nieszczęśliwa miłość, zabicie Horeszki. b. Metamorfoza Jacka ( z zawistnego Sarmaty w pokornego mnicha). c. Działalność Soplicy jako emisariusza. d....