Nazwy: arab. Al-،Irāq, Republika Iracka, arab. Al-Jumhūriyyah al-،Irāq Powierzchnia: 438,3 tys. km2 Granice: Turcja (331 km), Iran (1458 km), Kuwejt (244 km), Arabia Saudyjska (814 km), Jordania (181 km), Syria (605 km) Ludność państwa: 37 mln mieszkańców (2010) Gęstość zaludnienia: 84,5 os/km2 (2010) Języki: arabski (kurdyjski w regionach zamieszkanych przez Kurdów) Podział administracyjny: 15 muhafaz, 1 okręg autonomiczny (3 muhafazy) Stolice: Bagdad Waluty: dinar iracki (IQD) = 100 fils Święta państwowe: 9 IV — upadek reżimu Saddama Husajna (2003) Organizacje międzynarodowe: Liga Państw Arabskich, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Organizacja Konferencji Islamskiej, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Organizacja Narodów Zjednoczonych Oficjalne strony WWW: www.iraqmofa.net (serwis internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iraku) Irak. Ustrój polityczny. Zgodnie z konstytucją z 2005 Irak jest republiką federacyjną. Funkcję głowy państwa pełni prezydent, wybierany przez Izbę Reprezentantów większością 2/3 głosów, na 4-letnią kadencję. Wraz z dwoma wiceprezydentami tworzy Radę Prezydencką. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu; 275-osobowej Izby Reprezentantów z wyborów powszechnych (4-letnia kadencja) i 150-osobowej Rady Związku (Senatu), złożonej z przedstawicieli trzech regionów senatorskich (po 50: szyickiego, sunnickiego i kurdyjskiego). Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem powoływanym przez prezydenta. Kilka lub pojedyncza muhafaza może uzyskać status autonomicznego regionu (ob. istnieje tylko jeden — Kurdystan). Irak. Ludność. Irak zamieszkują Arabowie (77% ogółu ludności, 1983; brak nowszych danych), Kurdowie (19%, gł. w Kurdystanie), Turkmeni, Persowie, Azerbejdżanie, Asyryjczycy oraz czasowo pracownicy cudzoziemscy (gł. Europejczycy); muzułmanie stanowią ok. 95% społeczeństwa (w tym szyici ok. 60%, sunnici — ok. 35%), chrześcijanie — 3,5%. Bardzo wysoki przyrost naturalny — 26,6‰ (2006); 39,5% ludności w wieku do 14 lat, powyżej 60 lat — 4,5%; przeciętna długość trwania życia: 68 lat mężczyźni, 70 — kobiety; ok. 60% ludności w wieku powyżej 15 lat nie umie pisać i czytać. Średnia gęstość zaludnienia 59 mieszk. na km2; większość ludności skupia się w dolinach rzek i międzyrzeczu Tygrysu i Eufratu; w miastach mieszka 65% ludności (2004); gł. m.: Bagdad, Al-Basra, Mosul, Kirkuk, An-Nadżaf, Karbala; większość ludności zawodowo czynnej...