GOSPODARKA WODNA ROŚLIN Susza – stosunkowo długotrwały okres odznaczający się brakiem opadów atmosferycznych, małą wilgotnością powietrza, niskim stanem wody w rzekach, ewentualnie obecnością wody a nie możliwością jej pobrania. Rodzaje suszy: - susza atmosferyczna – długotrwały okres bezdeszczowej pogody i niskiej wilgotności powietrza, przy niskiej temperaturze - susza glebowa- okres z niedostateczną zawartością wody w glebie, - susza hydrologiczna- długotrwały okres ujemnego salda bilansu wodnego, - susza fizjologiczna – woda jest w podłożu, ale nie może być pobrana. Zawartość wody w tkankach: Owoce soczyste: 85-95% Miękkie liście: 80-90% Korzenie 70-90% Pień drzewa 50% Suche nasiona 10-15% Funkcje wody w roślinie: - w komórce jest rozpuszczalnikiem substancji biologicznie czynnych, - bierze bez[pośredni udział w wielu reakcjach chemicznych jako substrat lub produkt reakcji, - odpowiada za strukturę makromolekuł, - jest czynnikiem umożliwiającym tzw. szybki wzrost komórek i tkanek, - bierze udział w przemieszczaniu się substancji w organizmie roślinnym związków mineralnych i niektórych metabolitów w ksylemie oraz produktów i substancji czynnych biologicznie we floemie, - w niektórych przypadkach ochładza organizm, Hydrofity- występują w środowisku bardzo wilgotnym lub całkowicie w wodzie. Mezofity- pospolite rośliny łąkowe rosnące w klimacie umiarkowanym. Kserofity- rośliny przystosowane do życia w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia w wodę. Transpiracja= czynne parowanie wody z nadziemnych części roślin Rośliny transpirują przez: - aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) - skórkę (transpiracja kutykularna) - przetchlinki (transpiracja przetchlinkowa) Gutacja=płacz roślin – proces oddawania wody w postaci ciekłej wraz z solami mineralnymi Czynniki wpływające na transpirację: - Światło 0 czynnik inicjujący otwieranie się szparek i tym samym uruchamia proces transpiracji szparkowej ok 70% energii świetlnej ulega zamianie na energię cieplną i stymuluję transpirację - temperatura- wpływa na intensywność transpiracji oddziaływujący na stopień otwierania się szparek - niedosyt wilgotności powietrza - dostępność wody glebowej - ruch mas powietrza - stężenie CO2 Mechanizm transpiracji wody przez aparaty szparkowe MECHANIZM GLUKOZOWY Niskie pH (ok 5) spowodowane pobieraniem CO2 do komórek mezofilu i akumulacji kwasu węglowego – intensywna fotosynteza – akumulacja skrobi fotosyntetycznej – niedobór osmotycznie czynnej glukozy- spadek turgoru – zamykanie aparatów szparkowych pH = 7 Niedobór CO2 zużytego przez fotosyntezę – pH wzrasta do 7 – aktywacja...