Spis treści: 1.Streszczenie 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Cele przedsięwzięcia 2.2. Forma organizacyjno-prawna firmy 2.3. Rodzaj działalności 2.4. Właściciel 3. Plan Marketingowy 3.1. Strategia marketingowa 3.2. Oferta firmy 3.3. Klienci firmy 3.4. Konkurencja 3.5. Dostawcy 4. Plan funkcjonowania firmy 4.1. Lokal i wyposażenie 4.2. Pracownicy 5. Plan finansowy 5.1. Zapotrzebowanie na kapitał potrzebny do uruchomienia firmy 5.2. Charakterystyka opłacalności przedsięwzięcia i płynności finansowej 5.2.1. Konsekwencje finansowe (analiza działalności przez 1 miesiąc) 6. Czynniki ryzyka i powodzenia 6.1. Mocne strony 6.2. Słabe strony 6.3. Atuty firmy 7. Kalendarium 7.1 Harmonogram działań związanych z uruchomieniem firmy 8. Produkty jakie można nabyć w naszym sklepie 1. Streszczenie W niniejszym biznesplanie zawarte są wszelkie informacje dotyczące sklepu informatycznego „My.Com”. Biznesplan stworzony jest z myślą udokumentowania rentowności działalności naszego przedsiębiorstwa. Zawarliśmy analizę finansową, która niezbędna jest do oceny przewidywanych zysków. Firma „My.Com” różni się od innych firm przemyślaną strategią rozwojową i fachowym kierownictwem co doprowadzi do ekspansji rynkowej na danym obszarze. 2. Opis przedsięwzięcia 2.1. Cele przedsięwzięcia Sklep informatyczny „My.Com” powstał z myślą o utworzeniu nowoczesnej firmy, w której poprzez szeroki wybór artykułów komputerowych można dostosować aktualny asortyment do potrzeb klientów. Celem firmy jest zyskanie odpowiedniego wizerunku na rynku i tym samym pozyskanie odpowiedniego segmentu rynku. Nadrzędnym priorytetem w założeniu firmy był przewidziany zysk, który to posłużyłby na modernizacje i unowocześnianie systemów sprzedaży. 2.2. Forma organizacyjno prawna firmy. Firma jest utworzona w formie spółki cywilnej, której to wspólnikami są XXX, XXX, XXX. Firma zostanie utworzona z dniem 15. 12. 2011 r.. Wspólnicy podpisali umowę, zgodnie z którą podział zysku zależny jest od wniesionych kapitałów własnych i kształtuje się następująco: XXX 33% XXX 33% XXX 33%. 2.3. Rodzaj działalności Firma „My.Com” zajmować się będzie dystrybucją na rynku lokalnym sprzętu komputerowego. Usytuowanie lokalu sprzyja zyskaniu licznych klientów. Oferta kierowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, która w swych wyborach kieruje się aktualnymi nowinkami technicznymi. Firma ma zakres lokalny, jednakże planuje rozwój na najbliższe miejscowości. 2.4. Wspólnicy Wspólnikami w prowadzeniu działalności gospodarczej są: XXX,XXX,XXX XXX uzyskał tytuł magistra ekonomii a jednocześnie tytuł biegłego rewidenta, co...