Przedwiośnie pokazuje proces dojrzewania Cezarego od kilkunastoletniego chłopca do podejmującego ważne decyzje mężczyzny. Dzieciństwo w Baku upływało w dostatku i poczuciu bezpieczeństwa. Jego ojciec był symbolem dyscypliny, władzy, matka zaś opiekuńczości ale i słabości. Doświadczenia życiowe, które miały wpływ na późniejszy los bohatera to doświadczenia bestialstwa rewolucji, utrata matki, samotność. Cezary to bohater pełen chaosu i niepokoju, ulega namiętnościom i emocjom, jego pojawienie się wprowadza nieład. Powieść przedstawia kolejne etapy dojrzewania mężczyzny: I etap bunt i usamodzielnienie się, II dojrzewanie do związku, III dojrzewanie świadomości politycznej.