1. Czas powstania i struktura Biblii. Biblia- pochodzi od słowa „biblios” i oznacza dosłownie księgi. Czas powstania od X- II w. p.n.e. Stary Testament – zredagowany po hebrajsku i aramejsku Księgi historyczne + Księgi dydaktyczne + Księgi prorockie = 46 ksiąg Nowy testament- pierwsza połowa I w- druga połowa II w. n.e. , w języku greckim Ewangelie Dzieje Apostolskie Listy apostolskie Apokalipsa św. Jana = 27 ksiąg Przekłady Biblii : - I całościowy przekład z hebrajskiego na grecki – Septuaginta - łaciński przekład – Wulgata - I pełny przekład polski – Biblia królowej Zofii - kolejny polski przekład – Jakuba Wujka ( 1599 r ) - kolejny – Biblia Tysiąclecia (1965r. ) 2. Motywy biblijne. MOTYW GENEZYJKI - motyw stworzenia świata według Księgi Genesis (Rodzaju) I dzień – Bóg stworzył dzień i noc (wartości moralne ) II dzień – niebo III dzień – ziemia i morze, rośliny IV dzień – słońce, księżyc V dzień – ptaki i zwierzęta morskie VI dzień – zwierzęta lądowe, człowiek Późniejsze nawiązania: Jan Kochanowski „Czego chcesz od nas Panie”, Franciszek Karpiński „Kiedy ranne wstają zorze”, Albert Camus „ Człowiek zbuntowany” , Zbigniew Herbert „ Modlitwa Pana Cogito” , Tadeusz Różewicz „ Ocalony” MOTYW BIBLIJNEGO RAJU – Raj to biblijne miejsce, w którym żył człowiek przed skalaniem się grzechem pierworodnym. Miał on postać ogrodu, gdzie niczego nie brakowało, gdzie wszystko było idealne i piękne. Człowiekowi wolno było w nim robić wszystko poza zbliżaniem się do drzewa poznania dobrego i złego. Skuszona przez szatana, który przybrał postać węża, Ewa złamała zakaz i zerwała owoc, co stało się powodem wygnania ludzi z Edenu, a także utraty nieśmiertelności. Raj w różnych wizjach przybiera różne postaci, jednak niemal zawsze ukazany zostaje jako miejsce, w którym nie istnieje smutek, zło i rozczarowanie, a dominują to, co piękne. To ideał. MOTYW APOKALIPSY – ( Apokalipsa św. Jana) zawiera obrazy, które są wyobrażeniem końca świata – Armagedonu, czyli ostatecznych zmagań dobra ze złem, i Sądu Ostatecznego Cechuje go wizjonerstwo i zagadkowa, wieloznaczna symbolika. Apokalipsa – od greckiego „apokalypsis” (objawienie) , rodzaj utworu opisującego tajemnice dotyczące czasów ostatecznych i sensu dziejów, Symbolika apokaliptyczna: - Baranek – symbol Chrystusa, niewinny, umęczony - Alfa i Omega- pierwsza i ostatnia litera alfabetu, początek i koniec, Bóg - Niewiasta obleczona w Słońce- obraz Matki Boskiej - smok/bestia – przeciwnik Boga, szatan próbujący zniszczyć dzieło Mesjasza - liczby : 3 Trójca Święta 4 symbol kosmicznej całości : cztery strony świata, cztery pory...