Zawód kosmetyczki to nie tylko odkrywanie tajników ludzkiej skóry, poprawianie jej defektów i przywracanie urody. Z kosmetyką i kosmetologią wiąże się bowiem szereg innych, jakże potrzebnych działań, od profilaktyki, której celem jest zachowanie jak najdłuższej sprawności życiowej i opóźnianie zewnętrznych oznak starzenia, poprzez pielęgnację, aż do leczenia problemów dotyczących zmian skórnych. Jako dziedzina nauki jest blisko związana

z medycyną, ale czy tylko z medycyną?

Psychologia również odgrywa wielką rolę i istotnie współgra zarówno z kosmetyką, jak

i kosmetologią. Dzieje się tak dlatego, że w naszym środowisku wciąż zachodzą zmiany, które warunkują nie tylko nasz wygląd, ale i nasze samopoczucie. Klienci odwiedzający zakłady i salony kosmetyczne są różni, a z usług pielęgnujących i upiększających korzystają zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

O ile jednak dla Panów skorzystanie z pomocy kosmetologa ogranicza się jedynie do skorzystania z preferowanej usługi, o tyle Panie taką wizytę traktują zazwyczaj jako rytuał połączony np. z wizytą u fryzjera. Niektóre przez cały czas trwania zabiegu rozmawiają, za to inne potrafią spać. Same kosmetyczki często zauważają, że kobiety przychodzą do nich, jak do przyjaciółki - opowiadają o swoich problemach, o pracy, rodzinie.

Dlatego właśnie coraz częściej w anonsach pracodawcy narzucają „umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi”, jako podstawową umiejętność z dziedziny psychologii, którą kosmetyczka powinna opanować niemal do perfekcji.

Ponieważ porozumiewanie się międzyludzkie jest podstawowym procesem, dzięki któremu poznajemy myśli, odczucia i oczekiwania kierowane bezpośrednio do naszej osoby owe „nawiązywanie kontaktów” jest kluczowe w zawodzie kosmetyczki i kosmetologa. Cóż bowiem z tego, że ktoś dokładnie, metodycznie i bezbłędnie będzie wykonywał swoją pracę, jeśli docelowo klienta ona bardziej zrazi z powodu braku komunikacji niż przekona zarówno do zabiegu, jak i do osoby.

Dobra kosmetyczka, poza oczywistymi kwalifikacjami zawodowymi powinna posiadać również przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu psychologii, która pozwoli odpowiednio podejść do klienta i umiejętnie nawiązać z nim dobre relacje. By efektywnie się porozumiewać powinna postępować w myśl zasady: czuć, słuchać, mówić, ze szczególnym naciskiem, na słuchać. Z psychologicznego punktu widzenia dobre słuchanie, to konkretne zachowania, które pomogą nam w kontakcie i porozumiewaniu się z drugą osobą, w zredukowaniu napięcia w trudnych momentach i zachęcaniu naszego partnera do współpracy. Zazwyczaj masaż czy zabieg kosmetyczny wykonywany jest w ciszy, bez komunikacji werbalnej, co ma ułatwić relaksację klienta, ale wiadomo, że rozmowa stanowi zaledwie 7% całej komunikacji. Co stanowi pozostałe 93% komunikacji i sposobu bycia?

Otóż jest to komunikacja niewerbalna, która obejmuje wszystkie dostępne środki służące do komunikowania, które nie polegają na ustnym wyrażaniu się. Komunikacja niewerbalna jest tak naprawdę silnie związana z wyrażaniem emocji, a często te przekazy pozasłowne są bardziej szczere niż słowa. Z tego powodu dobrze jest znać je i umieć odczytywać. Istnieją techniki komunikacji, które ułatwiają relacje z klientami, pozwalając uniknąć niedopowiedzeń i nieporozumień, a więc potencjalnych konfliktów. Dlatego właśnie tak ważne jest, by prócz wiedzy technicznej i zawodowej obyć się również z „psychologicznym” podejściem do zawodu.

Zachowanie kosmetyczki musi być więc podporządkowane przede wszystkim jednemu celowi: wywołać w kliencie pozytywne emocje wobec własnej osoby. Nie bez znaczenie pozostaje tutaj otoczenie, które współgrać powinno z profilem działań wykonywanych w pomieszczeniu. Powinno stwarzać również wrażenie bezpiecznego, a kolorystycznie dobrane być również do profilu wykonywanego zabiegu. Kosmetyczka powinna być lubiana, doceniana bądź nawet podziwiana, bowiem klienci są skłonni wierzyć i słuchać tych, do których żywią sympatię. Relacje oparte na zasadach służbowej zależności czy emocjach negatywnych jak strach czy lęk, są w sytuacji wizyty w salonie kosmetycznym niewskazane. Kosmetyczka powinna zwracać uwagę na klienta i okazywać zainteresowanie jego osobą poprzez kontakt wzrokowy; zadawanie konkretnych pytań, dotyczących problemu; wykorzystywać swoje umiejętności słuchania.

Bardzo liczne eksperymenty psychologiczne potwierdzają, że im bardziej nadawca, w tym wypadku kosmetyczka, jest kompetentna, tym bardziej klienci, czyli odbiorcy, są pod jej wpływem i tym bardziej skłonni są uznać ją za wiarygodną. Kosmetyczka powinna więc posiadać perfekcyjną wiedzę na temat leczenia danego schorzenia, a także umiejętności rozwiązywania standardowych i niestandardowych problemów występujących w trakcie trwania wizyty w salonie kosmetycznym. Powinna być postrzegana przez klientów jako ekspert, wybitny fachowiec.

Bardzo ważnym momentem prezentacji siebie i swoich kompetencji jest pierwsze spotkanie

z klientem. Aby nawiązać więź z klientem oraz przekazać mu pozytywne emocje, które sprawią, że klient odpręży się i zaufa na tyle, by poddać się zabiegowi należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które sprawiają, że podczas pierwszego spotkania klient odbierze tzw. „pozytywne wrażenie” z całości rozmowy oraz otoczenia, w jakim się znajduje. Już wtedy dokonuje on bowiem oceny kosmetyczki z tego punktu widzenia. Ta cecha spełnia dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą jest poczucie bezpieczeństwa, jakie odczuwa klient. Pamiętać bowiem należy, że wizyta u kosmetyczki szczególnie ta pierwsza, w jakiejś mierze zaburza to poczucie. To oczywiście rodzi niepewność i lęk. Kosmetyczka dzięki swej wiedzy i umiejętnemu jej przekazaniu, staje się z jednej strony opiekunem, a z drugiej fachowcem. Drugą funkcją kompetencji jest wiarygodność. Ktoś, kto wiele wie, jest godny wiary, że to co mówi, robi i co sugeruje innym, jest prawdziwe i godne uwagi. Kosmetyczka chcąc być kompetentna powinna pamiętać o udzielaniu pełnych, rzetelnych informacji na temat omawianego problemu oraz w miarę swoich możliwości starać się mu przeciwdziałać.

Na bazie kompetencji kosmetyczka może budować inną ważną cechę zwiększającą jej komunikacyjną efektywność, jaką jest autorytet. Jest to cecha, która w równym stopniu uzależniona jest od posiadanej wiedzy, jak i określonych cech osobowościowych człowieka. Często dzieje się tak, że jeśli oceniamy kogoś jako osobę o wysokich kwalifikacjach zawodowych (mądrą), jesteśmy skłonni przypisywać jej także inne pozytywne cechy charakteru. Uznajemy ją np. za osobę odpowiedzialną, rzetelną, sumienną, a często także miłą i sympatyczną. Wynika to głównie z faktu, że większość ludzi ma tendencję do czynienia pewnych uogólnień. Zatem, gdy kogoś lubimy sądzimy także, że jest on dość inteligentny. Kontakt z osobami o wysokich kompetencjach i jednocześnie rzetelnych cechach charakteru jest kontaktem przynoszącym pozytywne emocje. Budowanie autorytetu u kosmetyczki może polegać m.in. na prezentowaniu perfekcyjnej wiedzy, umiejętności podejmowania szybkich

i trafnych decyzji (szczególnie w sytuacjach trudnych), umiejętności rozwiązywania konfliktów czy właściwym odczytywaniu potrzeb i oczekiwań klientów. Kosmetyczka buduje swój autorytet przez cały czas trwania wizyty i może go zniszczyć nawet na zakończenie – dlatego powinna być stale skoncentrowana na tym co robi. Ważne jest by pamiętać, że autorytetu w odniesieniu do własnej osoby nie tworzymy tylko na jedną wizytę i nie tylko

w odniesieniu do klientów. Ci bowiem wymieniają się swoimi spostrzeżeniami także

z innymi. To, jak będziemy oceniani przez klientów, będzie miało wpływ na postrzeganie naszej osoby przez tych, którym informacja zostanie przekazana.

Kosmetyczka chcąc być autorytetem dla klientów musi pamiętać o budowaniu więzi osobistych ze swoimi klientami. Można to osiągnąć poprzez aktywne słuchanie, akceptację drugiej strony, pokonywanie barier fizycznych, psychicznych i semantycznych, uwzględnianie uczuć klientów oraz pozwolenie im na wyrażanie swych myśli oraz cierpliwość.

Praca kosmetyczki to nieustanne kontakty z ludźmi, wymagające umiejętności obserwacji, słuchania i udzielania informacji, przekazywania posiadanej wiedzy. Psychologia nauczana w szkole kosmetycznej służy przede wszystkim zrozumieniu potrzeby prowadzenia rozmów indywidualnych w celu kształtowania nawyków kosmetycznych u pacjentów. Pacjenci gabinetów kosmetycznych to ludzie o różnych osobowościach, a z każdym z nich kosmetyczka musi nawiązać kontakt. Kosmetyczka przyszłości to osoba, która w swej pracy uwzględnia potrzeby ciała, ducha i umysłu klienta, korzysta ze zdobyczy w dziedzinie medycyny, z wiedzy o leczniczym działaniu ziół uwzględnieniem ich wpływu na organizm ludzki. Potrzeby ciała nie ograniczają się jednak tylko do pielęgnacji twarzy. Niezbędne są zabiegi relaksujące całe ciało, masaże, kąpiele gimnastyka, a także na przykład świadome smakowanie wybornej herbaty, koktajlu mlecznego czy wyśmienitego soku w przerwach pomiędzy zabiegami.