Mikołaj Rej żył w latach 1505 - 1569. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. Pobierał nauki w wielu szkołach lecz żadnej z nich nie ukończył. W 1531r. zamieszkał na ziemi chełmskiej.

We fragmencie książki "Bursztyny" Zofii Kossak-Szczuckiej pt." Sąsiedzki dar" jest pokazany obraz Mikołaja Reja. Ukazany jest on jako człowiek towarzyski, pogodny i krotochwilny. Jest lubianym przez innych. Mikołaj Rej w tym opowiadaniu został pokazany jako wielki miłośnik zwierząt, a zwłaszcza wszelkiego ptactwa. Jest on również surowy w krytyce. Jest patriotą. Kocha swój kraj i chce dla niego jak najlepiej. Otrzymał miano ojca piśmiennictwa polskiego, gdyż przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Jest autorem słynnego zdania : "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają."

Moim zdaniem Mikołaj Rej, jest osobą, która zapisała się pozytywnie w naszej historii. Wierzył, że język polski jest piękny tak samo jak łacina.