Mikołaj Rej żył w latach 1505 - 1569. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej. Pobierał nauki w wielu szkołach lecz żadnej z nich nie ukończył. W 1531r. zamieszkał na ziemi chełmskiej. We fragmencie książki "Bursztyny" Zofii Kossak-Szczuckiej pt." Sąsiedzki dar" jest pokazany obraz Mikołaja Reja. Ukazany jest on jako człowiek towarzyski, pogodny i krotochwilny. Jest lubianym przez innych. Mikołaj Rej w tym opowiadaniu został pokazany jako wielki miłośnik zwierząt, a zwłaszcza wszelkiego ptactwa. Jest on również surowy w krytyce. Jest patriotą. Kocha swój kraj i chce dla niego jak najlepiej. Otrzymał miano ojca piśmiennictwa...