Przyczyny zawilgocenia i zagrzybienia W starych budynkach zazwyczaj brakuje izolacji poziomej i pionowej lub jest ona uszkodzona, co powoduje, ze mury zaczynają nasiąkać wilgocią. Ilość wody absorbowanej przez mury uzależniona jest od porowatości materiału budowlanego oraz od stopnia wilgotności podłoża. Górna granica zawilgocenia murów uzależniona jest od zagęszczenia kanałów kapilarnych w materiale budowlanym oraz od możliwości odparowywania wody. Im szczelniejszy tynk pokrywający mur, tym większa wysokość nasiąkania murów, ponieważ utrudnione jest odparowywanie wody. Orientacyjna wysokość podciągania wody z gruntu wynosi najczęściej około 1,5 metra nad poziom gruntu, maksymalnie do 5-6 metrów. Rodzaje wilgoci grzybów kwalifikujemy według podstawowych przyczyn powstawania: - zalanie (w tym powódź), - podciąganie kapilarne (wilgoć od ziemi), - kondensacja pary wodnej, - podwyższona higroskopijność materiałów budowlanych, - roboty wykończeniowe lub remontowe. Wilgoć zalaniowa Jedną z najczęściej występujących jest wilgoć spowodowana zalaniem. I nie chodzi tylko o zalanie powodziowe, ale także zalanie wodą opadową uszkodzeniami wodociągowymi i sanitarnymi. Zalanie na skutek powodzi jest wyjątkowo niszczycielskie, a usuwanie przyczyn i skutków bardzo pracochłonne. Po wstępnej ocenie stanu fundamentów należy ostrożnie, kontrolując poziom wód gruntowych, wypompować wodę. Zalanie wodą opadową może też być spowodowane uszkodzeniami lub wadami technicznymi budynków takimi jak: uszkodzone lub zatkane rynny, rury spustowe, studzienki na deszczówkę, rury drenażowe, uszkodzenie pokrycia dachego, źle osadzone parapety i gzymsy, uszkodzona obróbka komina. Uszkodzenie instalacji wodociągowej (pęknięta rura) to kolejna przyczyna zalania. Tego typu zalanie ma najczęściej bardzo intensywny charakter, ale też jest krótkotrwałe. W tym przypadku, podobnie jak przy zalaniu wodą opadową, mamy do czynienia z wodą czystą, bez zanieczyszczeń. Wilgoć kapilarna Występowanie wilgoci kapilarnej jest związane z właściwościami, jakimi charakteryzują się niemal wszystkie materiały budowlane. Są to mikropory (kapilary), które umożliwiają rozprzestrzenianie się wody w ścianach. Przyczyny powstawania tej wilgoci to: - uszkodzenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej pionowej lub poziomej ścian - nieprawidłowo wykonana hydroizolacja. Typowe oznaki wilgoci pochodzącej od ziemi to, ślady zawilgocenia ograniczone do obszaru 1,5–2,0 m od dolnej części ścian parterowych, wilgotne lub zbutwiałe wykładziny podłogowe i listwy przyścienne oraz wykwity solne na powierzchni...