1,Zasady nazewnictwa surowców naturalnych- nazwy określane są nazwami polskimi i łacińskimi. Nazwa łacińska składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy oznacza nazwę organu, z którego uzyskano surowiec, drugi to nazwa gatunkowa rośliny. Np. Radix(korzeń) , Caulis (łodyga), flos (kwiat), rhizoma (kłącze), cortex (kora), folium (liść), semen (nasiona), fructus (owoce), gemmae(pąk) herba(ziele) bulbus(bulwa pędowa) scilla(cebula) thallus (plecha), sporae( zarodniki). 2,Surowce naturalne- to subst. Pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego oraz mieszanki i produkty między nimi. Stanowią materiał wyjściowy dla wszystkich procesów technologicznych, 3, Proces suszenia- przeprowadza się aby usunąc wodę z materiału roślinnego i zapobiec jego rozkładowi. W ten sposób zabezpiecza się związki czynne znajdujące się w świeżych częściach rośliny. A więc proces suszenia przeprowadza się aby uzyskać pełnowartościowy surowiec( taki, który zachowa nie tylko swój właściwy wygląd, barwe, zapach, smak ale tez składniki lecznicze, bez których surowiec nie przedstawia zadnej wartości) 4. Suszenie- to zespół operacji technologicznych mających na celu zredukowanie zawartości wody z rośliny. Największy wpływ ma temp.( roślina traci wartości i subst. Odżywcze następnie ulega więdnięciu). 5. Elementy procesu suszenia: -miejsce ( suche, dobrze przewietrzone) -temp. Otoczenia -sposób zetknięcia z czynnikiem suszącym -długość okresu suszenia ( zależy od zawartości wody w materiale roślinnym oraz od temp.) 6.Metody suszenia: naturalne( najstarszy sposób, temp. Otoczenia, suche ciepłe pomieszczenia domowe, np. strych) i termiczne (wprowadzony jest czynnik suszący,np. suszarka, który odprowadza wodę) 7. Dobór parametrów suszenia; czynniki naturalne ( budowa chemiczna związku biologicznie czynnego, rozmieszczenie tego zwiazku w roślinie, rodzaj i ilość związków) czynniki zew./ sztuczne( temp., zawartość tlenu, natężenie i rodzaj światła, rozdrobnienia surowców) 8. Wskaźniki usychalności. Gospodarcze znaczenie mają dane dotyczące stosunku między ciężarem określonej ilości świeżego materiału roślinnego a ciężarem ziół otrzymanych po jego wyschnięciu. Jest to stosunek zwany wskażnikiem usychalności jest on różny od charakteru ziół oraz świeżego materiału roślinnego. Rośliny lecznicze zbierane z naturalnych stanowisk lub na plantacjach w suchych okolicach odznaczają się mniejszą zawartością wody i dlatego mniej jej tracą podczas suszenia. Rośliny mięsiste odznaczają się wyższym wskażnikiem usychalności. 9. Metody ytwarzania substancji czynnych z surowców: Maceracja- to metoda otrzymania...