1.Studia Tomasza Judyma w Paryżu.

2.Znajomość z panią Niewadzką, pannami Orszeńskimi i Joanną Podborską.

3.Wspólne zwiedzanie Luwru.

4.Wycieczka do Wersalu.

5.Pożegnanie z paniami.

6.Powrót Judyma do Warszawy.

7.Wizyta w domu Wiktora.

8.Spotkanie z bratem.

9.Judym podziwia pracę robotników w fabryce.

10.Doktor Tomasz na spotkaniu warszawskich lekarzy w domu Czernisza.

11.Odczyt o współczesnej higienie.

12.Oburzenie zebranych.

13.Tomasz broni swoich racji.

14.Chmielnicki określa marzenie Judyma jako mrzonki.

15.Gorycz Tomasza.

16.Judym dostrzega na spacerze znajome z Paryża, jadące w powozie.

17.Praktyka lekarska.

18.Propozycja pracy w Cisach.

19.Wyjazd Judyma z Warszawy.

20.Podróż do Cisów.

21.Psoty Dyzia i gniew Judyma.

22.Nadzieje doktora Tomasza.

23.Judym zwiedza Cisy.

24.Korespondencja z Leszczykowskim.

25.Spotkanie ze znajomymi z Paryża.

26.Zaproszenie na plebanię.

27.Wizyta Karbowskiego.

28.Miłość Natalii i kuracjusza.

29.Zazdrość Judyma o pannę Orszeńską.

30.Marzenia Tomasza o miłości.

31.Zwierzenia Joasi Podborskiej na kartach dziennika.

32.Życie towarzyskie Tomasza w Cisach.

33.Judym adoruje pannę Natalię.

34.Malaria w folwarcznych czworakach.

35.Judym pomaga urządzić przydomowy szpitalik dla podopiecznych Podborskiej.

36.Plany ulepszenia i zmian w Cisach.

37.Komisja odrzuca propozycję Tomasza w sprawie osuszenia stawów.

38.Wyjazd Wiktora za granicę.

39.Wiadomość o ucieczce Natalii i ślubie z Karbowskim.

40.Narodziny miłości Tomasz do Joasi.

41.Podróż Judymowej i dzieci do Szwajcarii.

42.Spotkanie kobiety z Karbowskimi.

43.Decyzja Wiktora o wyjeździe do Ameryki.

44.Wspólne spacery Judyma z Podborską.

45.Wyznanie uczuć.

46.Zatrucie wody w wiosce szlamem ze stawów.

47.Awantura Judyma z Węglichowskim i Krzywosądem.

48.Tomasz opuszcza Cisy.

49.Spotkanie z Korzeckim i wyjazd do Zagłębia.

50.Judym zwiedza kopalnie.

51.Wizyta u inżyniera Kalinowicza.

52.Wizyta u Daszkowskich.

53.Praca Tomasza jako lekarza fabrycznego.

54.Samobójstwo Korzeckiego.

55.Wizyta Joasi.

56.Marzenia dziewczyny o wspólnej przyszłości.

57.Zerwanie zaręczyn i rozstanie.

58.Rozdarta sosna.