Dystrybucje DEBIAN (Knoppix; Ubuntu Mint) SLS(SlackwareSuSE; Gentoo) RedHat(PLD; MandrakeMandriva; Aurox, Fedora, CentOS) Licencja GPL, LGPL, BSD - GPL: program oparty na tej licencji musimy udostępnić z kodem źródłowym, wolno go uruchamiać w dowolnym celu, rozpowszechniać, zmieniać, - LGPL: dotyczy użytkowania bibliotek - BSD: bardziej liberalna niż GPL (np. można rozprowadzać program bez źródeł) Systemy plików: minix (najstarszy-na dzisiaj posiada duże ograniczenia: partycja 64 MB, 30 znaków w nazwie pliku, EXT-nieużywany, EXT2-pozbawiony księgowania, EXT3-posiada mechanizm księgowania, EXT4-następca EXT3, ReiserFS (dobry do obsługi dużej ilości małych plików, następca Reiser4, XFS (szybki-część informacji przechowuje w RAM, podatny na zaniki prądu) Konsole tekstowe i graficzne Praca na wielu konsolach: CTRL-ALT-F1 do CTRL-ALT-F7. Na każdej możemy się zalogować i pracować niezależnie. Konsola 7 jest graficzna – można na niej też uruchomić terminal. Znak zachęty w konsoli: konto@nazwa_systemu:~$ ($ - praca na koncie nieadministracyjnym, # - praca na koncie administracyjnym Przełączanie na konto administracyjne: sudo su (su), hasło. Opuszczenie: exit Wylogowywanie: log out Logowanie: login Struktura katalogów: - /bin skompilowane, gotowe do uruchomienia programy. Znajdziemy tutaj tylko same pliki wykonywalne, przeznaczone do uruchomienia z konsoli lub kliknięcie odpowiadającej im ikony (m. in. takie polecenia systemu jak cp, ls, itp.) - /dev pliki reprezentujące urządzenia (np. /dev/dsp reprezentuje kartę dźwiękową podłączoną do komputera) - /etc pliki konfiguracyjne systemu i programów - /home katalogi domowe użytkowników - /mnt montowanie systemów plików - /root katalog domowy użytkownika root - /usr zainstalowane programy. W jego wnętrzu znajdziemy podkatalogi bin, sbin, lib, include, tmp, share (zawiera te dane, które raczej nie zmieniają się po zainstalowaniu, a poza tym są identyczne na wszystkich platformach. Tu znajdziemy np. wygląd ikonek, tłumaczenia na różne języki narodowe. W share/doc znajdziemy dokumentację zainstalowanych w /usr programów. W share/man znajdziemy podręcznik systemowy - /boot jądro systemu, program startowy Polecenia systemu plików: - system linux rozróżnia małe i duże litery - ~ katalog domowy - / katalog główny - . od kropki zaczynają się pliki ukryte - * zastępuje wiele znaków - ? zastępuje jeden znak Polecenia: - ls listing bieżącego katalogu (ls, ls –l, ls –al., ls /katalog) - cd zmiana katalogu (cd /, cd ~, cd .., cd katalog, cd /katalog, cd ../katalog) - pwd nazwa...