Sztuka to postać kultury, którą trudno zdefiniować w sposób jednoznaczny, ponieważ pod tym pojęciem kryją się bardzo zróżnicowane za równo treściowo jak i formalnie wytwory, czyli dzieła sztuki. Sztukę można rozumieć jako wyobrażenie stosunku autora do pewnej rzeczywistości – jej odtwarzanie w dziełach figuratywnych, albo tworzenie w dziełach abstrakcyjnych) oraz sposób...