Sztuka to postać kultury, którą trudno zdefiniować w sposób jednoznaczny,

ponieważ pod tym pojęciem kryją się bardzo zróżnicowane za równo treściowo

jak i formalnie wytwory, czyli dzieła sztuki. Sztukę można rozumieć jako

wyobrażenie stosunku autora do pewnej rzeczywistości – jej odtwarzanie w

dziełach figuratywnych, albo tworzenie w dziełach abstrakcyjnych) oraz sposób

oddziaływania artysty na odbiorców poprzez wywoływanie różnych emocji i

przeżyć natury estetycznej. Jej istotne składniki, nierozerwalnie ze sobą związane

to forma (koncepcja, tworzywo, kształt, barwa) i treść (idee).