Elektrownie atomowe

-ZALETY

Otrzymuje się dużą ilość energii z małej ilości paliwa- 1 kg uranu równoważy 3000 ton węgla.

Podczas normalnej eksploatacji są prawie zupełnie

nieszkodliwe.

Niskie koszty eksploatacji po uruchomieniu.

-WADY

Jeśli elektrownia nie ma właściwych układów bezpieczeństwa, istnieje groźba skażeń w razie awarii.

Problemy ze składowaniem wypalonego paliwa.

Wysokie koszty budowy i rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność.

Elektrownie geotermiczne

-ZALETY

Wśród głównych zalet energii geotermicznej wyróżniamy dużą zdolność generowania energii przy zachowaniu znikomego wpływu na środowisko naturalne. Dysponując technologiami pozwalającymi na perforację 10km w głąb Ziemi, mogłoby to być źródło energii dostępne w prawie każdym miejscu planety.

-WADY

Drogie instalacje.

Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń.

Odpowiednie skały występują w niewielu

miejscach na świecie.

Uwalnia się radon i siarkowodór.

Elektrownie wodne

-ZALETY

Czyste odnawialne źródło energii.

Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni.

Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni.

Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.

-WADY

Zależność od opadów deszczu.

Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi,

co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt.

Lokalne zmiany klimatyczne.

Energia wiatru

-ZALETY

Czyste źródło odnawialnej energii.

brak zanieczyszczeń środowiska energia wiatru jest darmowa możliwość lokalizacji na nieużytkach i terenach zanieczyszczonych zmniejszenie bezrobocia (stałe zatrudnienie dla ok. 5000 osób)

-WADY

Wysokie koszty budowy i utrzymania.

Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa..

Hałas turbin.

Zależność od wiatru.

Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych.

Energia słoneczna

-ZALETY

nieograniczone zasoby energii, wszechobecność jej dostępu, najmniejszy ujemny wpływ na

środowisko i brak emisji szkodliwych substancji, możliwość bezpośredniej konwersji

na inne formy energii, łatwy montaż kolektorów

-WADY

Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur).

Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary.

Trudność korzystania z tego źródła energii wynika m. in. ze zmienności dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego. Do wad należy również mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2