1. Plany małżeńskie Cześnika. 2. Przybycie Papkina. 3. Petraktacje małżeńskie Papkina w imieniu Cześnika. 4. Spotkanie Klary i Wacława. 5. Naprawa muru granicznego przez Rejenta. 6. Bójka o mur. 7. Wacław jeńcem Papkina. 8. Pomysł Klary i spotkanie Wacława, Podstoliny. 9. Oświadczyny Papkina. 10....