1. Plany małżeńskie Cześnika.

2. Przybycie Papkina.

3. Petraktacje małżeńskie Papkina w imieniu Cześnika.

4. Spotkanie Klary i Wacława.

5. Naprawa muru granicznego przez Rejenta.

6. Bójka o mur.

7. Wacław jeńcem Papkina.

8. Pomysł Klary i spotkanie Wacława, Podstoliny.

9. Oświadczyny Papkina.

10. Wyzwanie Rejenta przez Cześnika na pojedynek.

11. Podstolina u Rejenta.

12. Zgoda Rejenta na pojedynek.

13. Testament Papkina.

14. Ślub Wacława i Klary.

15. Sąsiedzka zgoda.