POZYTYWIZM *Bolesław Prus „Lalka” - Opowieść o uczuciu, jakie żywił główny bohater Stanisław Wokulski wobec Izabeli Łęckiej, przeplata się z historiami różnych postaci oraz ważnymi kwestiami społecznymi. O ile ze strony Wokulskiego jest ono jasne i czyste (a także mocno wyidealizowane), to kobieta traktuje je raczej jako formę zabawy i możliwość wykorzystania bogactw jej adoratora. Wątek miłosny pokazuje, że uczucia nie są sferą, w której można pozwalać sobie na zabawy i prowadzenie gier. Wyzuta z głębszej wrażliwości Izabela, doprowadza Wokulskiego na skraj wyczerpania psychicznego, na przemian uwodząc go i odrzucając. Przedstawicielka arystokracji była usilnie namawiana przez ojca, by poślubiła człowieka, który będzie w stanie zapewnić jej godny byt. Najlepszym kandydatem był właśnie Wokulski, jednak Łęcka wzdrygała się na samą myśl, że mogłaby wyjść za przedstawiciela niższego stanu i stać się „kupcową”. Postawa ta wydaje się być pozostałością arystokratycznego wychowania, gdyż dawniej miłość była uważana w wyższych sferach za uczucie niepotrzebne. Dla arystokracji lubującej się w wystawnych przyjęciach, rautach i wyjściach do miejsc publicznych (np. teatr) kontrast stanowi biedna część społeczeństwa zamieszkującego Warszawę. Ubóstwo zostało najpełniej przedstawione poprzez naturalistyczny opis Powiśla – części stolicy. Warunki życiowe są tam uwłaczające. Dla ludzi zamieszkujących ten obszar każdy dzień jest walką o przetrwanie. Wszechobecna bieda skutkuje narastającymi patologiami, na czym cierpi całe, postrzegane według Spencerowskiej wizji organicznej, społeczeństwo. Bardzo ważnym problemem ukazanym w „Lalce” jest także rosnący antysemityzm. Żydzi niegdyś byli szanowani i nazywani „Polakami wyznania mojżeszowego”. Później stosunek do nich zaczął się diametralnie zmieniać. Widziano w nich przede wszystkim chęć wykorzystywania i oszukiwania polskiego społeczeństwa, a ich zaradność i gospodarność budziły niechęć i zazdrość. Bardzo ważnym problemem ukazanym w „Lalce” jest także rosnący antysemityzm. Żydzi niegdyś byli szanowani i nazywani „Polakami wyznania mojżeszowego”. Później stosunek do nich zaczął się diametralnie zmieniać. Widziano w nich przede wszystkim chęć wykorzystywania i oszukiwania polskiego społeczeństwa, a ich zaradność i gospodarność budziły niechęć i zazdrość. Bohaterowie: -Wokulski- pełen sprzeczności czterdziestopięcioletni mężczyzna, któremu – pomimo naprawdę wielu przeszkód – udało się odnieść spektakularny sukces finansowy. należy do grona osób pracowitych, wytrwałych, zdolnych do wyrzeczeń i bardzo gospodarnych. To właśnie...