Siły zbrojne w demokratycznym państwie Siły zbrojne- siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb. Są podstawowym elementem systemu obronności państwa. Posiadają własne stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, służby medyczne oraz inne odpowiedniki instytucji cywilnych. Podział sił zbrojnych ze względu na skład: • wojsko z poboru- jest to obowiązek odbycia służby wojskowej przez obywateli- głównie mężczyzn. Wyjątek jest Izrael, gdzie służbę odbywają również kobiety. • Wojsko zawodowe- w tym przypadku obywatele zgłaszają się dobrowolnie do odbycia służby wojskowej np. przez określony czas w zamian za wynagrodzenie. Stosują to: Francja, Wielka Brytanie, czy Polska od 2009 roku. • Wojsko najemne- zasada taka sama jak w wojsku zawodowym, tylko, że żołnierze to z reguły obcokrajowcy (np. Gwardia Szwajcarska w Watykanie) Rodzaje sił zbrojnych: - Wojsko Lądowe- podstawowa część sił zbrojnych we wszystkich armiach świata. Chronią granice lądowe kraju. Składają się z wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej oraz jednostek i instytucji podporządkowanych Dowództwu Wojsk Lądowych. Wojska operacyjne w czasie realizacji określonych przedsięwzięć alarmowych podporządkowywane mogą być dowództwu sojuszu. Wojska obrony terytorialnej, instytucje i jednostki centralne Dowództwa Wojsk Lądowych pozostają pod dowództwem narodowym. W okresie pokoju wojska lądowe utrzymują jednostki, które po krótkotrwałym okresie przygotowania uczestniczyć mogą w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w ramach misji pokojowych, brać udział w przezwyciężaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w pomocy humanitarnej. W okresie kryzysu, wykorzystując jednostki reagowania i część sił głównych zapewniają swobodę operacyjną osłaniają linie komunikacyjne, wspierają działania wojsk sojuszniczych, a poprzez rozwinięcie operacyjne i realizację zadań pogotowia operacyjnego przyczyniają się do deeskalacji napięcia lub przygotowują do prowadzenia operacji obronnej. - Marynarka wojenna- część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach. Oprócz okrętów w skład tej formacji wchodzą zwykle także: morskie lotnictwo wojskowe, baterie nadbrzeżne, bazy morskie oraz szereg służb pomocniczych. - Lotnictwo wojskowe- stanowi jeden z zasadniczych rodzajów wojsk w składzie sił zbrojnych i dzięki swoim właściwościom stanowi o formie i charakterze współczesnych i perspektywicznych...