1. Pobyt Gustawa w więzieniu witebskim. 2. Transport więźniów do Leningradu. 3. Obserwacja życia w celi 37. 4. Droga do Jercewa. 5. Historia obozu. 6. Pobyt Gustawa w szpitalu. 7. Przydział do brygady tragarzy. 8. Historia Kowala i Marusi. 9. Praca w obozie. 10. Dzieje Gorcewa. 11. Historia „zabójcy Stalina” 12. Znajomość Gustawa z trzema Niemcami. 13. Dzieje Michaiła Kostylewa. 14. Historia Fiodorownej. 15. „Wychodnoj dień”. 16. Historia Pamfiłowa i pojednanie ojca z synem. 17. Opowieść Rusta o próbie ucieczki z obozu. 18. Historia córki polskiego oficera. 19. Losy Borysa i Olgi Lazarowiczów. 20. Lęk przed śmiercią. 21. Seans filmowy. 22. Znajomość Gustawa z Natalią Lwowną. 23. Gustaw czyta „Zapiski z martwego domu”. 24. Przedstawienie. 25. Wiadomość o próbie samobójstwa Natalii. 26. Wybuch...