Polemika między klasykami i romantykami ( pokoleniem 'starych' i 'młodych') dotyczyła przede wszystkim zagadnień estetyczno-literackich. Spór toczył się wokół sposobu patrzenia na świat i jego interpretowania oraz do świata wartości. Zaczęło się od wydania w 1818r przez Kazimierza Brodzińskiego tekstu pt. 'O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej'. Jan Śniadecki zainspirowany tekstem Brodzińskiego ogłosił w 1819r rozprawę pt. 'O pismach klasycznych i...