Polemika między klasykami i romantykami ( pokoleniem 'starych' i 'młodych') dotyczyła przede wszystkim zagadnień estetyczno-literackich. Spór toczył się wokół sposobu patrzenia na świat i jego interpretowania oraz do świata wartości. Zaczęło się od wydania w 1818r przez Kazimierza Brodzińskiego tekstu pt. 'O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej'. Jan Śniadecki zainspirowany tekstem Brodzińskiego ogłosił w 1819r rozprawę pt. 'O pismach klasycznych i romantycznych'. Był on reprezentantem klasyków, który odsądził od czci i wiary pokolenie romantyków. Zarzucał im:

-brak gustu i smaku estetycznego

-bujanie w obłokach

-opieranie się na ludowych zabobonach

-brak wykształcenia, erudycji

-nieuctwo

-zdziczenie

-nieprzyzwoitość.