Ludzie bezdomni jest to powieść młodopolska autorstwa Stefana Żeromskiego, napisana w 1899 roku w Zakopanem, po raz pierwszy wydana w 1900 roku. Opisuje perypetie oraz działalność społeczną zgodną z własnym sumieniem i prowadzoną wegług własnych idei, młodego lekarza Tomasza Judyma oraz dzieje jego miłości do Joanny Podborskiej. Powieść opowiada o końcu XIX wieku i ma na celu pokazanie poświęcia oraz wytężonej pracy dla ludzi w potrzebie. Na podstawie podanych fragmetów postaram się przybliżyć oraz rozwinąć znaczenie symboliki w wyżej wymienionym dziele. W dołączonych fragmentach ukazane są dwa symbole występujące w powieśći: rzeźba "Wenus z Milo" oraz obraz "Rybak" (właściwy tytuł brzmi „Ubogi rybak”), autorstwa francuskiego malarza Puvis de Chavannes’a. Tomasz Judym głowny bohater "Ludzi bezdomnych" oba z symboli zauważa w Luwrze, w powieści jest to pierwszy rozdział książki. Lekarz analizuje w myślach te działa, wewnętrzenie rozmyśla o nich po czym dochodzi do dyskusji z innymi ludźmi. Można wywnioskować równiez wiele o bohaterach na podstawie pierwszego rodziału gdyż opisując oni obraz lub rzeźbe poddają ocenie swoją hierarchie wartośći, uczucia oraz świtopoglądy. Judym uważa "Wenus z Milo" za ideał kobiecości oraz wrażliwości. Głowny bohater jest zafascynowany, uważa, ze jest to dzieło idelane jak chodzi o proporcje oraz ład. Istotnie łączy w sobie piękność fizyczną ( proporcja, ład, sposób wykończenia itp) oraz czystość duchową. Jej zagadkowy wzrok uwodzący każdego przechodzącego męczyzne spałnia swoją kokietującą rolę. Ową symbolikę można porównać do sybmolu "kwiatu tuberozy", którego mianem był określany amant Karbowski, który w dalszych rozdziałach powieśći ucieka z Natalią. Judym uważał Karbowskiego za istote doskonałą i harmonijną. Oba symbole poruszone w pierwszej części wypracowania mają swoje odzwierciedlenie w powieśći. Przykładem może być marzenia Joasi o przytlnym domu, domu w którym zamieszka z Judymem. Podborska nie była egoistą, lecz kobietą o wielkiej wrażliwości, a jej pomysłem było stworzenie domu, w któym oprócz mieszkania ze swoim ukochanym lekarzem bedą pomagać chorym i ubogim ludziom. Kolejnym porównaniem symboli do danego opisu z książki może byc praca robotników w stalowni m.in Wiktora. Stefan Żeromski szczegółowo opisał wytężony wysiłek oraz poświecenie podczas wykonywania zajęć przez brata bohtaera oraz pozostałych pracowników stalowni. Ukazał jednocześnie trud i poświęcenie, jakim ludzi parają się podczas pracy oraz piękno każdej czyności niczm każdy ruch artysty podczas rzeźbienie "Wenus z Milo". Drugim symbolem...