Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni grecy stosowali tej definicji do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.