W Polsce ok. 3-4 mln. osób żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym 800 tys. jest uzależnionych, a 1,5 mln. współuzależnionych. Ok. 2% całej populacji jest uzależnionych od alkoholu. Rzeczywiste spożycie alkoholu w Polsce szacowane jest w ostatnich latach na 9,5- 10 l. 100% alkoholu na głowę mieszkańca. W latach 1990 - 1998 uległa poprawie struktura spożycia alkoholu. Zmniejszył się udział napojów spirytusowych w ogólnym spożyciu alkoholu i wynosił 35,2% Stało się to poprzez zwiększenie konsumpcji piwa do 39,65% oraz wina do 25,11% . Obecnie szacuje się, że napoje spirytusowe stanowią ok. 50% ogólnego spożycia, wina ok. 10% a piwa ok. 40%. Wpływ alkoholu na organizm Każde upojenie alkoholem – niezależnie od stopnia nasilenia objawów, dawki czy czasu trwania – z punktu widzenia medycyny jest z atruciem . Działając na komórkę, alkohol powoduje stan czynnościowego wyłączenia lub osłabienia komórki. Po ustąpieniu zatrucia komórka odzyskuje swoją poprzednią sprawność, jeżeli jednak zatrucie zdarza się często, wówczas funkcja komórki ulega trwałemu osłabieniu lub też nieodwracalnie zanika. Toksyczne działanie etanolu, z punktu widzenia biochemii, można rozpatrywać jako: - nagromadzenie w czasie biotransformacji etanolu zredukowanego NADH i jonów wodorowych w cytozolu komórek wątroby oraz niemożliwości ich szybkiego utlenienia, - „przeładowanie” nie tylko komórek wątrobowych, lecz także całego organizmu produktami przemiany alkoholu, a więc aldehydem octowym, który jest związkiem denaturującym enzymy i inne białka komórkowe i kwasem octowym, którego obecność powoduje kwasicę. -Bezpośrednio zjawiska te prowadzą do dużego zużycia przez komórki tlenu, koniecznego do utlenienia tych zredukowanych produktów. Wywołuje to zamartwicę komórek, w tym również OUN, i pośrednio wpływa na zahamowanie glukoneogenezy oraz cyklu utleniań kwasów tłuszczowych. Etanol działa depresyjnie, narkotycznie oraz hepatotoksycznie — niszczy komórki wątrobowe. 1. Układ nerwowy Jest on szczególnie wrażliwy na toksyczne działanie etanolu i jego metabolitów. Alkohol narusza strukturę i czynność neuronów, łatwo przenika do komórek nerwowych ośrodkowego układu nerwowego, powodując ich niedotlenienie, prowadzące do zaburzeń czynnościowych. Na powstawanie patologicznych zmian mają dodatkowo wpływ niedobory witaminowe spowodowane przez alkohol (głownie biotyny, tiaminy, kw. pantotenowego i pirydoksyny). Ośrodkowy układ nerwowy U osób spożywających duże ilości alkoholu wykazano w ośrodkowym układzie nerwowym (w 50-90% przypadków) poszerzenie układu komorowego oraz zaniki korowe, głównie w...