1. Pobyt Gustawa w więzieniu w Witebsku.

2. Transport więźniów do Leningradu.

3. Obserwacja życia w celi 37.

4. Droga do Jercewa.

5. Historia obozu.

6. Pobyt Gustawa w szpitalu.

7. Przydział do brygady tragarzy.

8. Historia Kowala i Marusi.

9. Praca w obozie.

10. Dzieje Gorcewa.

11. Historia „zabójcy Stalina”

12. Znajomość Gustawa z trzema Niemcami.

13. Dzieje Michaiła Kostylewa.

14. Historia Fiodorownej.

15. „Wychodnoj dień” - dzień wolny od pracy.

16. Historia Pamfiłowa i pojednanie ojca z synem.

17. Opowieść Rusta o próbie ucieczki z obozu.

18. Historia córki polskiego oficera.

19. Losy Borysa i Olgi Lazarowiczów.

20. Lęk przed śmiercią.

21. Seans filmowy.

22. Znajomość Gustawa z Natalią Lwowną.

23. Gustaw czyta „Zapiski z martwego domu”.

24. Przedstawienie.

25. Wiadomość o próbie samobójstwa Natalii.

26. Wybuch wojny sowiecko-niemieckiej.

27. Amnestia Polaków.

28. Donosicielstwo w obozie.

29. Praca przy sianokosach.

30. Gustaw trafia na birżę leśną.

31. Choroba Gustawa.

32. Gustaw dowiaduje się, że Machapetian donosił na niego.

33. Głodówka pozostałych w obozie Polaków.

34. Gustaw trafia do Trupiarni.

35. Boże Narodzenie.

36. Gustaw wychodzi na wolność.

37. Droga przez Rosję.

38. Gustaw wstępuje do wojska polskiego.

39. Spotkanie po latach z byłym więźniem w Paryżu.

40. Gustaw nie wybacza koledze jego niemoralnego zachowania niegdyś w łagrze.