Przykładem przedstawiania Śmierci w sztuce średniowiecznej jest 41 drzeworytów Hansa Holbeina. Pierwsze dwa przedstawiają stworzenie świata przez Boga i pobyt Adama i Ewy w Raju. Jest to podobieństwo z Rozmową Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.