Utwór Władysława Broniewskiego pt. "Bagnet na broń" powstał w 1939r, tuż przed wybuchem największego zbrojnego konfliktu światowego. Tekst możemy zaliczyć do liryki apelu, w którym adresatem jest każdy Polak, kochający swoją ojczyznę i gotowy oddać życie za jej wolność. Podmiot liryczny zagrzewa do obrony ukochanego państwa, nawołuje do walki, do podjęcia konkretnych działań. Poeta porównuje Polskę do rodzinnego domu, który ktoś chce zniszczyć i który wymaga naszej obrony. W utworze dominuje funkcja apelatywna, autor chce wpłynąć na postawę i zachowanie odbiorcy. Oczekuje od niego jakichś starań, jakiejś akcji. Ze względu na taki charakter wiersza z całą pewnością można zaliczyć go do liryki tyrtejskiej.