Modele wychowania w literaturze. Na podstawie analizy fragmentów Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz Ferdydurke Witolda Gombrowicza scharakteryzuj postawy bohaterów, uwzględniając ich stosunek do tradycji i nowoczesności. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (fragmenty) Goście weszli w porządku i stanęli kołem; Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem; Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. Przy nim stał kwestarz,...