1. Wspólnie definiujcie cel pracy - nikt nie może czuć, że nie ma wpływu na kształt zespołu, w końcu macie się uzupełniać i czerpań wzajemnie ze swojej wiedzy!

2. Precyzyjnie formułujcie zadania - niedomówienia w tej podstawowej kwestii powodują często duże straty w czasie oraz nieporozumienia mogące skutkować frustracją.

3. Wspólnie ponoście odpowiedzialność - ponieważ wszyscy uczestniczą w procesie decyzyjnym, niedopuszczalne jest wzajemne obwinianie się za niepowodzenie.

4. Zaakceptujcie wypracowane rozwiązanie - nie zawsze decyzje można podejmować jednomyślnie. Jeżeli nie zgadzasz się z którąś, zaakceptuj ją dla dobra zespołu i powodzenia prac.

5. Interpretujcie wyniki waszej pracy - pomoże wam to we właściwym wyciągnięciu wniosków i wykorzystaniu ich w przyszłość.

6. Przekazujcie sobie wszystkie niezbędne informacje - właściwy ich przepływ zapobiegnie nieporozumieniom, błędom i przyspieszy proces osiągania celu.

7. Bądźcie otwarci na sugestie - traktujcie je jak pomoc, nie krytykę.

8. Nie starajcie się ze sobą rywalizować - każdy z was jest dobry w czymś innym, więc po prostu współpracujcie, a razem dojdziecie dalej.

9. Trzymajcie się wyznaczonego celu i zadań - samowolne wprowadzanie zmian bez ustaleń z resztą zespołu wniesie do pracy jedynie chaos.