1. Słowo „Obciach” wywodzi się z języka dawnej więziennej grypsery. 2. Znaczenia słowa „obciach” wg autora: – przyłapanie kogoś na gorącym uczynku - przyłapanie kogoś na czymś wstydliwym, niestosownym - coś nieadekwatne w stosunku do kultywowanego przez grypy wzorcotwórcze gustu - obawa złodzieja przed wpadką - lęk przed wykluczeniem z dobrego towarzystwa. 3. Względność „poczucia obciachu” wynika z faktu istnienia dobrego towarzystwa, które orzeka, co jest aktualnie na topie, a czego należy się wystrzegać. „Towarzystw” takich jest wiele, każde propaguje inną modę, styl życia, gust estetyczny. 4. przynależność stylistyczna „na topie” – moda, styl życia, gust estetyczny, muzyka synonim „na topie” – idol, na szczycie kariery 5. Akapit 4 uzupełnia i rozszerza informacje zawarte w akapicie 3 - akapit 4 podaje przykład twórcy obciachowego, idola jednego z „dobrych towarzystw”, o których mowa w akapicie 3. 6. Kicz jako nieudolne naśladownictwo sztuki „wysokiej” to przykład obciachu w kręgach elitarnych, w kręgach artystycznych. 7. Demokracja sprzyja upowszechnianiu kultury, jako edukacji, na co dzień oferuje jednak odbiorcom kulturę przyjemności i technicznych gadżetów. Sprzyja też przede wszystkim rozwojowi kultury masowej, a nie tradycyjnej sztuki. 8. Dzisiejsze społeczeństwo widzi sztukę i twórczość artystyczną w znaczeniu rozrywki i konsumpcji. Dlatego też galeria oznacza dzisiaj centrum handlowe - centrum rozrywki i konsumpcji. 9. Odbiorca współczesnej kultury masowej to człowiek spragniony sensacji, plotek i ciekawostek, osoba wychowana na telewizji rozrywkowo-informacyjnej. 10. Sięganie do przeszłości przez przemysł rozrywkowy uwarunkowuje współczesny odbiorca pragnący powracać do „sztuki” jego młodości: starych przebojów muzycznych, filmów i dawnych bohaterów. 11. Przejaw sentymentu Polaków do przeszłości: chęć słuchania starych przebojów muzycznych,...