Biblia jest jednym z fundamentów europejskiej kultury. Liczne motywy biblijne ukazywały się i nadal ukazują w różnych dziedzinach sztuki. Jednym z bardziej znanych jest motyw opowieści o Abrahamie i jego synu Izaaku. Ta opowieść biblijna charakteryzuje się tym, że pokazuje fakty i jest pozbawiony opisu emocji bohaterów. Dla ludzi współczesnych jest on przez to trudniejszy do zrozumienia, gdyż przywykliśmy do literatury o charakterze subiektywnym, w której autor przedstawiając emocje poszczególnych postaci wskazuje nad drogę do interpretacji danego dzieła literatury i oceny postępowania bohaterów. Teksty pochodzące z Biblii, były pisane przez licznych autorów. Nie wszyscy z nich byli ludźmi wykształconymi. Przez to niektóre z fragmentów w niej zawartych są pisane językiem prostym, ich celem natomiast jest jedynie przedstawienie pewnych zdarzeń a nie narzucenie czytelnikowi pewnych poglądów. W „Ofiarowaniu” Gustawa Herlinga- Grudzińskiego, została przedstawiona również historia Abrahama i jego syna. Jednak zamierzeniem autora było nadanie tej opowieści charakteru bardziej emocjonalnego. W swoim utworze przedstawił te same zdarzenia jednak wzbogacił je o liczne uczucia Abrahama. Bohater ten rozważał czy rozkaz otrzymany od Boga rozkaz jest słuszny. Zastanawiał się także czy powinien powiedzieć o tym najbliższym, czy może lepszym rozwiązaniem dla wszystkich będzie utrzymanie tego w tajemnicy. Przez cały czas próbował nie dać po sobie poznać jakie myśli owładnęły jego głowę. Autor przedstawił tok myślenia ojca Izaaka w praktycznie każdym momencie opowieści. Jest to tylko jedna z wizji tego jak mogła wyglądać to zdarzenie z punktu widzenia jej bohaterów, a nie z punktu pisarza, którego celem było przedstawienie faktów i obiektywizm. Interpretacja Biblii w dużej mierze zależy od poglądów jakie wyznaje osoba, która tego dokonuje. Wiele obecnie żyjących osób ocenia: „ Abraham postąpił dobrze bo zaufał Bogu ‘’ ; „Postąpił źle bo chciał ofiarować swojego jedynego syna”. Ale mało kto bierze przy tym pod uwagę okoliczności i to jak bardzo kultura i mentalność ludzi współczesnych różni się od tej starożytnej. Na pozór można by stwierdzić, że jeśli postawiono by przed tego typu wyborem kogoś żyjącego w dzisiejszych czasach oraz Abrahama to, że temu kto żył w starożytności byłoby łatwiej dokonać tak trudnego wyboru. A może właśnie Abraham borykał się z wyborem, który nie był dla niego tak oczywisty prosty jak zostało to przedstawione w Biblii? W Biblijnym starym testamencie pojawia się również postać podobna do Abrahama- również poddana próbie. Osobą tą jest Hiob, w...