Igor Strawiński urodził się 17.VI 1882 w Orenienbaum pod Petersburgiem, a zmarł 6.IV 1971 w Nowym Jorku.

Strawiński urodził się w rodzinie petersburskiego śpiewaka operowego. Regularnych studiów nie odbywał nigdy, nie posiadał dyplomu żadnej uczelni muzycznej; w 1905 natomiast kończy prawo. Mając 19 lat pokazuje swe amatorskie kompozycje Rimskiemu – Korsakowi i moment ten decyduje o przyszłości. Zostaje prywatnym uczniem Korsakowa. I Symfonia i suita Le Faune et la Bergere (1907), wykonane w Petersburgu, postawiły kompozytora w rzędzie najwybitniejszych młodych twórców rosyjskich. Lecz dopiero współpraca z Sergiuszem Diagilewem (organizującym „Balety Rosyjskie” w Paryżu) przyniosła dzieła o znaczeniu przełomowym nie tylko dla twórczości Strawińskiego, lecz muzyki europejskiej w ogóle.Pierwszym z serii pisanych na zamówienie Diagilewa baletów był „Ognisty ptak” (1910), dzieło w którym widoczne są wprawdzie wpływy Rimskego – Korsakowa, ale które równocześnie

jest już osobistą, mistrzowską, błyskotliwą, świetnie instrumentowaną partyturą. W „Pietruszce” (1911) Strawiński ukazuje się już jako muzyczny rewolucjonista. Nowatorstwo jego dotyczy wyzwolenia rytmiki jako elementu formotwórczego, którego funkcja w konstrukcji staje się niemal analogiczna do tej, jaką pełniła do tej pory melodyka i harmonia.Strawińskiego będą dotyczyły głównie metrorytmiki, instrumentacji i faktury. Czynniki te posiadają w jego muzyce znaczenie pierwszorzędne, w odróżnieniu od melodyki i harmonii, teraz czynników wtórnych nie formotwórczych, Fakt ten wiąże się niewątpliwie z antyromantyczną, intelektualną postawą artystyczną kompozytora. Nowa dysonansowość muzyki Strawińskiego, nowy i specyficzny rodzaj napięcia wyrazowego i nieznany dotąd typ emocjonalności – oto co szokowało i zdumiewało ówczesnych odbiorców. Wystawiony w Paryżu (1913) balet „Święto wiosny” – najdokładniej burzący dotychczasowe pojęcia o metrorytmice – okazał się zbyt silną dawką nowatorstwa dźwiękowego i wyrazowego; spektakl przybrał formę jaskrawej manifestacji publiczności, której hałaśliwa reakcja i oburzenie uniemożliwiały wykonanie dzieła.

Kolejnym utworem z cyklu kompozycji związanych z folklorem rosyjskim jest „Wesele” (1914-17), napisane na niezwykły zespół: głosy solowe, chór, cztery fortepiany i 17 instrumentów perkusyjnych. Lata 1910-14 spędza Strawiński w Paryżu, współpracując z Diagilewem, lata I wojny światowej – w Szwajcarii. Od 1920 do wybuchu II wojny światowej przebywa znów w Paryżu (w 1925 roku wyjeżdża po raz pierwszy do Ameryki). Obok komponowania (m.in. w 1920 powstaje balet „ Pulcinella”) koncertuje jako dyrygent i pianista, świetny wykonawca swoich utworów (niekiedy również ze swoim synem – pianistą). Po klęsce Francji (1941) opuszcza Europę, przyjmuje obywatelstwo amerykańskie i osiedla się w Los Angeles.Okres I wojny i rewolucji przyniósł zmianę w twórczości Strawińskego; miejsce dotychczasowych, oszałamiająco, fajerwerkowo barwnych, żywiołowo rytmicznych, „barbarzyńskich” partytur zajmować poczęły utwory o bardziej kameralnej obsadzie instrumentów, utwory w których przejawiała się dążność do ekonomii środków orkiestralnych, do różnicowani pojedynczych brzmień, na niekorzyść dotychczasowej „rozrzutności” i barwności instrumentalnej.Kompozytor zwraca silniejszą uwagę na konstrukcję architektoniczną, zdradza zainteresowani polifonią. Przykładem tych tendencji jest powstała w1918 roku „Historia żołnierza” (widowisko poetycko – baletowe). Równocześnie pisze Strawiński związane z jazzem „Rag-time” (1918) i Piano – Rag music (1920). Kładzie podwaliny pod kierunek nazwany Neoklasycyzm XX wieku; sięga do stylizacji, przetwarzania dawnej muzyki za pomocą nowych środków. Najważniejsze utwory reprezentujące gatunek pastiszowo – neoklasyczny to:

opera – oratorium „Król Edyp” 1927;

balety – „Apollo i muzy” 1928 „Pocałunek wieszczki” 1928, „Gra w karty” 1936. „Orfeusz” 1947

melodramat „Persefona” 1934.Dziełem epokowym, a równocześnie odmiennym od dotychczasowych jest pochodząca z 1930 roku Symfonia Psalmów na chór i orkiestrę. Strawiński czerpie tu wiele z tradycji śpiewu kościelnego; w tej kompozycji „na chwałę Boga” uderza przejmująca, skupiona wyrazowość, niespotykana w innych utworach kompozytora.W 1956 powstało dzieło raz jeszcze świadczące o nieograniczonej ruchliwości i chłonności twórczości Strawińskiego; „Canticum sacrum at honorem sancti Marci nominis” - wedle niektórych najdoskonalsze ze wszystkiego, co Strawiński napisał. Zaskoczenie, jakie towarzyszyło wykonaniu „Canticum sacrum” w Wenecji, wynikało z faktu, iż kompozytor zastosował tu technikę dodekafoniczną, dowodząc, że nic co współczesne, nie jest mu obce.Z ostatnich dzieł wymienić trzeba eksperymentalny balet na dwunastu tancerzy (i 12 tonów) „Agon” 1957, „Tehreni” (id es Lamentationes Jeremiae Prophetae) na głosy solowe, chór i orkiestrę 1958, „A Sermon, a Narrative and a prayer” na głosy solowe, orkiestrę i narratora 1961.