TURYSTYKA

Obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż jeden rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem

KLASYFIKACJA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ:

• Podróżni;

• Odwiedzający krajowi i międzynarodowi;

• Turyści odwiedzający jednodniowi.

PODRÓŻNI

Każda osoba podróżująca pomiędzy dwoma lub kilkoma krajami lub między dwoma lub kilkoma miejscowościami w obrębie kraju, w którym mieszka.

ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI I MIĘDZYNARODOWI

Odwiedzający krajowi - każda osoba mieszkająca w danym kraju, która podróżuje do innej miejscowości w tym kraju znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem na okres nie przekraczający 12 miesięcy , przy czym głównym celem wizyty nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości.

Odwiedzający międzynarodowi- każda osoba, która podróżuje do kraju nie będącego miejscem stałego zamieszkania ani codziennym otoczeniem na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym głównym celem wizyty nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanym kraju.

TURYŚCI ODWIEDZAJĄCY JEDNODNIOWI

To takie osoby które nie korzystają z zakwaterowania w odwiedzanej miejscowości

RUCH TURYSTYCZNY

To „ogół przestrzennych przemieszczeń się ludzi związanych z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia w odniesieniu do określonego obszaru, kierunki, okresu itp.”

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Obejmuje te branże gospodarki, które pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z turystyką. Oprócz producentów dóbr i usług służących obsłudze uczestników ruchu turystycznego do gospodarki turystycznej należy zaliczyć także te rodzaje działalności, które rozwijają się m. in. dzięki turystyce, np. produkcja wyposażenia gastronomii hotelowej, sprzedaż ubezpieczeń paliw.

PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY

Obejmujący on produkcję dóbr i usług turystycznych w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i innych usług, np. rekreacyjnych.

RYNEK TURYSTYCZNY

To proces zachodzący między sferą sprzedającą a kupującą, zaś przedmiotem wymiany jest produkt turystyczny.