TURYSTYKA Obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż jeden rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem KLASYFIKACJA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ: • Podróżni; • Odwiedzający krajowi i międzynarodowi; • Turyści odwiedzający jednodniowi. PODRÓŻNI Każda osoba podróżująca pomiędzy dwoma lub kilkoma krajami lub między dwoma lub kilkoma miejscowościami w obrębie kraju, w którym mieszka. ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI I MIĘDZYNARODOWI Odwiedzający krajowi - każda osoba mieszkająca w danym kraju, która podróżuje do innej miejscowości w tym kraju znajdującej się poza jej codziennym otoczeniem na okres nie przekraczający 12 miesięcy , przy czym głównym celem wizyty nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości. Odwiedzający międzynarodowi- każda osoba, która podróżuje do kraju nie będącego miejscem stałego zamieszkania ani codziennym otoczeniem na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym głównym celem wizyty nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanym kraju. TURYŚCI ODWIEDZAJĄCY JEDNODNIOWI To takie osoby które nie korzystają z zakwaterowania w odwiedzanej miejscowości RUCH TURYSTYCZNY To „ogół przestrzennych przemieszczeń się ludzi związanych z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia w...