POLSKA:

Armia "Modlin" - gen. Emil Przedrzymirski-Krukowicz - nie dopuszczenie armii Niemiec do Warszawy

Armia "Pomorze" - gen. Władysław Bortnowski - wojska z Niemiec i Prus nie mogą się połaczyć - Bory Tucholskie, Bydgoszcz

Armia "Poznań" - gen. Tadeusz Kutrzeba

Armia "Łódź" - gen. Juliusz Rómmel

Armia "Kraków" - gen. Antoni Szylling - 03.09 -> wycofanie

Armia "Karpaty" - gen. Kazimierz Fabrycy

Armia "Lublin" - gen. Tadeusz Piskor - utworzona 04.09

Samodzielna Grupa Operacyjna "Narew" - gen. Czesław Młot-Fijałkowski

Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie" - gen. Franciszek Kleeberg - ostatnia bitwa pod Kockiem

Obrona poczty w Gdańsku - gen. Konrad Guderski

Powstańcy pod Westerplatte - major Sucharski

Bitwy pod Tomaszowem Mazowieckim i Samborem (wzięty do niewoli) - gen. Władysław Anders

NIEMCY:

Grupa Armii "Północ" - gen. Fedor von Bock

Grupa Armii "Południe" - gen. Gerd von Rundstedt

//w książce jest błąd co do tych armii niemieckich (sprawdzałem w książce historycznej i na wikipedii)

DATY:

14.07 - Biały Plan ("Fall Weiss") - kryptonim ataku na Polskę, który miał nastąpić 26.08.1939 r., zakładał wojnę błyskawiczną (tzw. Blitzkrieg)

23.08 - Układ Ribbentrop-Mołotow - określał strefę wpływów pomiędzy Związkiem Radzieckim, a Niemcami)

25.08 - Gwarancja Brytyjska - układ, na mocy którego w razie ataku bezpośredniego lub pośredniego Polska oraz Anglia nawzajem i natychmiast sobie pomogą

25.08 - Szpiedzy Hitlera zdobyli informację, że Gwarancja Bryt. jest mało ważna

30.08 - Gdzie indziej 31.08 - Mobilizacja wojsk polskich (dopiero teraz, bo Anglia i Francja chciały załagodzić sprawę, a Polacy i tak oczekiwali pomocy Anglików)

31.08 - Nowy, ściśle tajny rozkaz ataku na Polskę 01.09 z samego rana wydany o godz. 12:40

01.09 - O godz. 4:45 pancernik "Schleswig-Holstein" pierwszy wykonuje strzały

03.09 - Anglia i Francja wypowiada Niemcom wojnę - tzw. "Dziwna Wojna"

ETAPY:

1 -> 01-06.09

bitwa graniczna

2 -> 07-17/18.09

koniec bitwy granicznej (06.09 - zajęcie Nowego Sącza)

major Sucharskie - dowodził powstańcami pod Westerplatte

Konrad Guderski - dowodził Pocztą Polska w Gdańsku

bitwa nad Bzurą - 09-22.09 (największa)

Gdynia - oddziały "Czerwone Kosyniery"

17.09 - wkroczenie ZSRR do Polski (po ataku Niemców w kierunku Lwowa)

17/18.09 - rzad udaje się do Rumunii, gdzie zostaje internowany

3 -> 18.09 - 5.10

17-20.09 - bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim - Armie "Kraków" i "Lublin" dowodzone przez gen. Piskorę - klęska

bitwa pod Samborem - gen. Anders dostaje się do niewoli

28.09 - kapitulacja Warszawy (akt podpisał Juliusz Rómmel)

28.09 - porozumienie między Niemcami i ZSRR - uzasadnienie, dlaczego zaatakowali Polskę

29.09 - pada twierdza Modlin

02.10 - pada Hel

02-05.10 - ostatnia bitwa - SGO "Polesie" - gen. Kleeberg - bitwa pod Kockiem - akt kapitulacji podpisany przez gen. Kleeberga

30.09 lub 02.10 - utworzenie rządu na emigracji (Francja) - Sikorski premierem + min. spraw zagr. - zatwierdzenie rządu Polskiego na emigracji

30.09 - prezydent Mościcki wyznacza zastępcę Władysława Raczkiewicza (1. prez. na emigracji)

22 osobowa Rada Narodowa

istniał do 1990 r. - ost. prez. Kaczorowski

istniał na mocy konstytucji z 1935 r. (której był przeciwny)

WOJSKO:

Czego? - POLSKA - NIEMCY - Anglia - ZSRR - Francja

Żołnierze - 950,000 - 1,650,000 - 890,000 - 1,500,000 - 5,000,000

Czołgi - 700 - 2,800 - 1,150 - 6,000 - 2,600

Działa - 4,500 - 11,000 - 2,600 - 13,500 - 11,000

Samoloty - 400 - 2,000 - 1,900 - 1,800 - 2,800

STRATY:

Czego? - Niemcy - Polska

Ludzie - 50,000 - 200,000

Czołgi - 990 - 660

Samoloty - 3,500 - 300