Do największych zmian w życiu człowieka doszło w epoce kamienia gładzonego,

czyli neolicie. Sprzyjające warunki klimatyczne oraz udoskonalenie umiejętności spowodowały,

że ludzie zrezygnowali z koczowniczego trybu życia.

Powstały wtedy pierwsze osady. Ich mieszkańcy nauczyli się

uprawiać ziemię i robić zapasy. Ponad to udomowili zwierzęta i hodowali je. Sami wykonywali

narzędzia, ubranie, naczynia. Z czasem zaczęli wymieniać się przedmiotami i w ten sposób narodził się handel.

copyright © Renelice

Ninejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.

Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.