Do największych zmian w życiu człowieka doszło w epoce kamienia gładzonego, czyli neolicie. Sprzyjające warunki klimatyczne oraz udoskonalenie umiejętności spowodowały, że ludzie zrezygnowali z koczowniczego trybu życia. Powstały wtedy pierwsze osady. Ich mieszkańcy nauczyli się uprawiać ziemię i robić zapasy. Ponad to udomowili zwierzęta i hodowali je. Sami wykonywali narzędzia, ubranie, naczynia. Z czasem zaczęli...