1.Studia Tomasza Judyma w Paryżu. 2.Znajomość z panią Niewadzką, pannami Orszeńskimi i Joanną Podborską. 3.Wspólne zwiedzanie Luwru. 4.Wycieczka do Wersalu. 5.Pożegnanie z paniami. 6.Powrót Judyma do Warszawy. 7.Wizyta w domu Wiktora. 8.Spotkanie z bratem. 9.Judym podziwia pracę robotników w fabryce. 10.Doktor Tomasz na spotkaniu warszawskich lekarzy w domu Czernisza. 11.Odczyt o współczesnej higienie. 12.Oburzenie zebranych. 13.Tomasz broni swoich racji. 14.Chmielnicki określa marzenie Judyma jako mrzonki. 15.Gorycz Tomasza. 16.Judym dostrzega na spacerze znajome z Paryża, jadące w powozie. 17.Praktyka lekarska. 18.Propozycja pracy w Cisach. 19.Wyjazd Judyma z Warszawy. 20.Podróż do Cisów. 21.Psoty Dyzia i gniew Judyma. 22.Nadzieje doktora Tomasza. 23.Judym zwiedza Cisy. 24.Korespondencja z Leszczykowskim. 25.Spotkanie ze znajomymi z Paryża. 26.Zaproszenie na plebanię. 27.Wizyta Karbowskiego. 28.Miłość Natalii i kuracjusza. 29.Zazdrość Judyma o pannę Orszeńską. 30.Marzenia Tomasza o miłości. 31.Zwierzenia Joasi Podborskiej na kartach dziennika. 32.Życie towarzyskie Tomasza w Cisach. 33.Judym adoruje pannę Natalię. 34.Malaria w folwarcznych czworakach. 35.Judym pomaga urządzić przydomowy szpitalik dla podopiecznych Podborskiej. 36.Plany ulepszenia i zmian w Cisach. 37.Komisja odrzuca propozycję Tomasza w sprawie osuszenia stawów. 38.Wyjazd...