1.Ślub Hrabiego z Marią 2.Poszukiwanie ideału kobiety i poezji 3.Narodziny syna,Orcia 4.Opuszczenie Marii przez męża 5.Zawód hrabiego, poszukującego idealnej kochanki 6.Obłęd Marii 7.Wybuch rewolucji 8.Hrabia Henryk na czele rewolucjonistów 9.Choroba Orcia- ślepota, widzenie oczyma duszy 10.Henryk w obozie...