Zofia Nałkowska w "Granicy" ukazała prawie wszystkie środowiska Polski międzywojennej. Nakreśliła szeroką panoramę środowisk, z którymi powiązani są pierwszoplanowi bohaterowie. Widzimy bogate ziemiaństwo pasożytujące na pracy robotników rolnych (rodzina Tczewskich) oraz tych, którzy sami zubożeni bronią jego interesów (Walerian Ziembiewicz). Ci pierwsi prowadzą dostatni tryb życia, uczestniczą w balach i polowaniach, podróżują za granicę. Ukazani są jako ludzie nieuczciwi i amoralni. Wojciech Tczewski romansuje z młodymi aktorkami, w zamian wspiera je finansowo. Walerian Ziembiewicz z kolei nie szanuje swej żony, uwodzi wiejskie dziewczyny, lecz jest dumny, że należy do uprzywilejowanej klasy. Widzimy też Celinę Kolichowską, przedstawicielkę drobnomieszczaństwa, która opływa w dostatki oraz tych, którzy są przez nią wykorzystywani -...