Starożytni Grecy wyobrażali sobie, że świat jest trójdzielny.

Najwyżej, na Olimpie mieszkali bogowie, do których trudno było dotrzeć.

Pośrodku, czyli na ziemii mieszkali herosi i zwykli ludzie. Najniżej usytuowany

był Hades, do którego nie łatwo było wejść, gdyż wejścia strzegł Cerber. Aby

przepłynąć Styks należało wziąć ze sobą obola, którym płaciło się Charonowi.

copyright © Renelice

Ninejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.

Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.