Uczciwość człowieka kształtuje się w domu. To tam uczymy się wszystkiego, co będziemy wykorzystywać w przyszłym, samodzielnym życiu... Według mnie, rodzice starają się wpoić swoim pociechom już od najmłodszych lat podstawowe zasady kultury i uczciwości po to, by wiedziały jak się zachować w różnych sytuacjach. Często występują sytuacje, w których potrzebna jest uczciwość i znajomość zasad kultury. Myślę, że uczciwość człowieka kształtowana jest w domu już od najmłodszych lat, ponieważ nikt nie chce, by jego rodzina kojarzona była wśród innych rodzin jako nieuczciwa, niekulturalna, czy nieodpowiedzialna. Jeśli natomiast zasady te zostaną wyuczone już od najmłodszych lat, możemy być pewni, że nasz rodzina będzie uchodziła za porządną. Sądzę również, że zasada uczciwości powinna przechodzić z pokolenia na pokolenie dlatego, że nasza kultura nie świadczy tylko o nas, ale również o naszej rodzinie i otoczeniu. Moim zdaniem uczciwość bardzo pomaga nam w życiu codziennym, gdyż jeśli wszyscy wokół nas...