Wyrosłe w XIII w. na północy Polski państwo krzyżackie stworzyło w XIV w. wielkie zagrożenie dla Polski i Litwy. Polska bezskutecznie przez cały XIV w. walczyła starając się o odzyskanie zagarniętego przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej a później i części Kujaw. Z dużym wysiłkiem przekreślone zostały przez Władysłąwa Łokietka i Kazimierza Wielkiego dążenia Krzyżaków i króla czeskiego Jana Luksemburga do opanowania całej Polski. Równie groźne niebezpieczeństwo krzyżackie zawisło nad pogańska Litwą. W drugiej połowie XIV w. Krzyżacy cały impet swej potęgi skierowali na Litwe- rozległe wówczas księstwo.Niszczycielskie najazdy krzyżackie , podejmowane pod pozorem nawracania Litwy na wiarę chrześcijańską, sięgały coraz głebiej w terytoium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stopniowe więc zbliżenie polsko-litewskie, zakłócone jednak rywalizacją obu państw o Wołyń i Podole, doprowadziło do unii zawartej w Krewie w 1385r Władający Polską w imieniu młodej królowej Jadwigi możni poprzest chrzest Litwy i unię z nią pragnęli osiągnąć kilka celów: - Zażegnać niebezpieczeństwo krzyżackie, usunąć Krzyżakom podstawę ich bytu, a z czasem i ich samych z sąsiedztwa Polski i Litwy. -Odzyskać Pomorze i inne opanowane prze nich ziemie. -Przywrócić panowanie Polski na Rusi Halickiej, stwarzając Polsce warunki tzw. Handlu wschodniego, -Kościół katolicki w Polsce chciał zdobyć nowe, wielkie obszary dla swoich wpływów na Litwie i podległych jej ziemiach ruskich. Natomiast możni litewscy, oprócz zażegnania niebezpieczeństwa krzyżackiego, pragnęli utrzymać w sojuszu z Polską swoje panowanie na Rusi. Wreszcie poprzez chrzest mogli dotrzeć do wyższej kultury i cywilizacji europejskiej. W maju 1409 r wybuchło na Żmudzi powstanie. Poparła je Litwa. Zaniepokojony tym Zakon całą swą uwagę skupił na sprawach stosunków z Polską i Litwą oraz wypadkach na Żmudzi. Ale Krzyżacy wciąż nie byli pewni, czy Jagiełło poprze Litwę zbrojnie, czy też zachowa pokój, kierując na Litwę żywność, broń i ochotników.Śląc tedy do Jagiełły liczne poselstwo starali się go wybadać. Chcieli aby nie popierał „ zdrady”. Jagiełło rzecz potraktował poważnie . Posłowie stanęli przed wiekim mistrzem zchowując pozory ugodnosci , zgodzili się na oddanie wszystkich spornych spraw między Polską i Litwą a Zakonem pod sąd rozjemczy, aby Krzyżacy za do orzeczenia sądu nie prowadzili działań wojennych na Żmudzi. Wielki mistrz Urlyk von Jungingen, domagała się aby posłowie zapewnili go w imieniu króla, że Jagiełło nie utrudni mu walki na Żmudzi. Udał , iż tego nie słyszał. Arcybiskup oświadczył „ Nieprzyjaciół...