Państwo roślinne To obszar wydzielony ze względu na prawdopodobieństwo i pokrewieństwo zasiedlających go roślin. Charakteryzuje się specyficznym i odrębnym od innych terenów zestawem gatunków, rodzin i wyższych jednostek taksonomicznych, wspólna historią rozwoju flory, ma własne endemiczne rodziny i charakterystyczne typy zbiorowisk. Wyróżnia się 6 państw roślinnych: Holarktyczne Paleotropikalne Neotropikalne Australijskie Przylądkowe Holantarktyczne Państwo holarktyczneSpotykane są tutaj bardzo różnorodne formacje roślinne (tundrę, tajgę, lasy liściaste, stepy, półpustynie, pustynie). We florze występuje kilkadziesiąt endemicznych rodzin, a łącznie ok. 50 tyś. gatunków. Z tego obszaru wywodzą się m.in.: klony, wierzby, brzozy, trawy, sosny, świerki, modrzewie, jałowce, miłorzęby. Obejmuje: całą Europę Azje (bez Półwyspu Indyjskiego i Malajskiego) północną Afrykę prawie całą Amerykę Północną Państwo paleotropikalne Ze względu na gorący klimat, wśród formacji roślinnych przeważają dżungle, lasy monsunowe, sawanny i pustynie gorące. Występuje tutaj wiele rodzin endemicznych, lecz bogactwo gatunkowe jest znacznie większe, ponad 65 tyś. gatunków. Charakterystycznymi roślinami dla tego obszaru są: figowce, palmy, bananowce, dzbaneczniki, sagowce i gniotowce. Stąd wywodzą się rośliny uprawne m.in.: kawa, herbata, ogórek, ryż, bawełna. Obejmuje: centralną i południową Afrykę Azję Południowo-Wschodnią (z międzyzwrotnikowymi wyspami pacyficznymi) Państwo neotropikalne Typowymi formacjami roślinnymi są lasy równikowe (selwa amazońska) i stepy (pampa). Występuje tu niewiele rodzin endemicznych, jednak różnorodność gatunkowa przewyższa wszystkie pozostałe państwa – żyje tu ok. 90 tyś. gatunków. Do charakterystycznych roślin zalicza się: begonie, nasturcje, kaktusy, stroczniki (m.in.: wanilię). Stąd pochodzi m.in.: papryka, kukurydza, dynia, słonecznik zwyczajny. Obejmuje: Amerykę Środkową Amerykę Południową Państwo australijskie Charakterystycznymi dla tego obszaru formacjami roślinnymi są: lasy twardolistne, sawanny, półpustynie, pustynie. Rośnie tu ok. 13 tyś. gatunków, natomiast jeśli chodzi o rodziny endemiczne jest ich niewiele. Głównie występują eukaliptusy (ponad 600 gatunków) i akacje (700 gatunków). Obejmuje: całą Australię z Tasmanią Państwo przylądkowe To najmniejsze państwo roślinne. Formacja roślinna jest tu zbliżona do śródziemnomorskiej. Są to głównie wieczne zielone zarośla twardolistne. Rośnie tu ok. 6 tyś. gatunków. Występuje tu wiele roślin sprzedawanych w kwiaciarniach, np. przypołudniki (tzw. żywe kamienie), pelargonie,...