Miasto Babilon zostało zbudowane na skrzyżowaniu

dwóch ważnych szlaków handlowych. Na początku XVIII w.p.n.e. ich władcą

był Hammurabi.

Podbił on Sumerów i większą część Mezopotamii. Hammurabi nakazał

spisać prawa i odtąd należało ich przestrzegać, a kto je łamie będzie

ukarany. Za rządów Nabuchodonozora ((nie przepisywać) pisz : Na - bu- cho- do- no - zo- ra) II,

który rządził VI w.p.n.e., powstały wiszące ogrody, które według

legendy, zdobiły pałac Semiramidy. Mieszkańcy Babilonu byli palitestami, ponieważ

wierzyli w wielu bogów.

Podczas rządów Hammurabiego powstało nowe państwo zwane Asyrią.

Dzięki sprzymierzonym wojskom Babilonu i Persji w 612 r.p.n.e. podbili i zniszczyli

Niniwę. W ten sposób położono kres panowaniu Asyrii na Bliskim Wschodzie.

copyright © Renelice

Ninejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.

Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.