Miasto Babilon zostało zbudowane na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych. Na początku XVIII w.p.n.e. ich władcą był Hammurabi. Podbił on Sumerów i większą część Mezopotamii. Hammurabi nakazał spisać prawa i odtąd należało ich przestrzegać, a kto je łamie będzie ukarany. Za rządów Nabuchodonozora ((nie przepisywać) pisz : Na - bu- cho- do- no - zo- ra) II, który rządził VI w.p.n.e., powstały wiszące ogrody, które według legendy, zdobiły pałac Semiramidy. Mieszkańcy Babilonu byli palitestami, ponieważ wierzyli w wielu bogów. Podczas rządów Hammurabiego powstało nowe państwo zwane Asyrią....