W "Romantyczności" Mickiewicz jako poeta w sposób programowy przedstawił oświeceniowemu recjonalizmowi serce i czucie (romantyczność w tym wierszu to sposób widzenia świata porzez serce), intuicję, poznawanie świata porzez analizę stanów duszy człowieka. Wszystko co najważniejsze było według romantyków ukryte przed ludzkim wzrokiem, zmysłami. Mieściło się w najgłebiej położonych zakamarkach serca, duszy, a sferę ducha można poznać jedynie poprzez uczucia- to podstawa ludowości Ballad Mickiewicza, najistotniejszy jej element,konstrukcja teoriopoznawcza,ogólna podstawa światopoglądu zasadniczo odrzucajacego racjonalizm. O romantycznym charakterze tej ballady, obok samego wyboru gatunku, decyduje kreacja bohaterów pochodzących z ludu. Ukazanych w sposób znacznie bardziej prawdziwy niz pasterze tworzący pary kochanków w sielankach. To nie jest prosta stylizacja lecz wyposażenie bohaterów w cały zespół cech, sposobów myslenia właściwych ich warstwie społecznej. Mickiewicz bbyłtwórcą ballad nowego typu- w pełni romantycznych. Dokonał swego rodzaju pomieszania gatunków co dla klasyków było czymś niedopuszczalnym. Dzięki zmodyfikowaniu gatunku, jego synkretyznowi Mickiewicz uzyskał możliwość pełnego wykorzystania zarówno epickości (narracja, fabuła, przedstawienie rzeczywistości), jak i liryczności (nastrojowość, opisy) ballad. "Romantyczność" ma nieregularna budowe stroficzną, lekceważy rygory wersyfikacyjne, zasady rymowania. Poezja Asnyka tylko pozornie jest prosta, takie wrażenie przy pobieżnym czytaniu sprawia też wiersz "Do młodych",nie do końca słusznie uważany za pozytywiśtyczny odpowiednik "Ody do młodości" Mickiewicza. Z jednej strony to utwór zawierający klarowny wywód intelektualny, dający przesrtogi, argumenty, z drugiej jednak strony przynosi on i duzy ładunek emicjonalny,odwołuje sie do uczuć niemających przecież racjonalnego charakteru. Toczy sie w nim walka rozumu z sercem. Młode pokolenie, sugeruje podmiot liryczny, na pierwszymmiejscu stawia wiedze i...